Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Beskedet från Bergs kommun: Nej till vindkraft i Gräftåvallen

En enig kommunstyrelse i Berg beslutade i dag att avstyrka etableringen av den stora vindkraftsparken som Vindkraft i Dalåsen AB vill bygga i närheten av Gräftåvallen. I slutet av månaden fattar kommunfullmäktige det avgörande beslutet.

Annons

Som ÖP tidigare berättatär kommunens beslut helt avgörande för om den här vindkraftsparken med 50-taletvindkraftverk får byggas eller ej. Eftersom det enligtMiljöprövningsdelegationen rör sig om en helt ny anläggning krävs kommunensgodkännande för att etableringen kan bli av.

Ända sedan de härvindkraftsplanerna blev kända har massiva protester riktats mot planerna somanses drabba både turismnäringen och stugägare i Gräftåvallen.

Det faktum att en enigkommunstyrelse avstyrkt kraftbolagets ansökan talar nu mycket för att ävenkommunfullmäktige kommer att säga nej till vindkraftsparken.

Så här förklararkommunalrådet Therese Kärngard (S) kommunstyrelsens beslut att avstyrkakraftbolagets ansökan:

– Det här är en frågasom vibrerat länge. Därför anser vi att vi nu måste sätta ner foten och visavar vi står. En vindkraftspark i det här området skulle innebära ett alltförstort ingrepp i den här miljön. Det måste finnas lämpligare områden både i vårkommun och i resten av landet, säger hon.

Enligt Therese Kärngardföregicks beslutet inte av någon längre diskussion.

– Vi har diskuteratfrågan i de olika partierna och lyssnat in allas synpunkter och kommit framtill det här eniga beslutet. Dilemmat har varit att i den översiktsplan vi hafthar det här området ansetts passa för vindkraft, men saker förändras och i daginser vi att området inte är lämpligt.

Samtidigt som nukommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå kraftbolagets ansökan ochdärmed stoppa den tänkta vindkraftsparken, beslutade kommunstyrelsen påonsdagen även att kommunens vindkraftsplan ska revideras.

• Är det en direkt följd av att ni vill stoppavindkraftsparken?

– Det är viktigt att vii den nya planen tydligt markerar vår ståndpunkt att inga ingrepp av det härslaget får göras i fjällnära miljöer. Den nya vindkraftsplanen kommer att blien bilaga till den nya översiktsplan som nu håller på att tas fram för helakommunen.

• När ska den nya vindkraftsplanen vara klar?

– Först skaöversiktsplanen göras klar, men jag hoppas att vindkraftsplanen ska vara färdigunder 2018, svarar Therese Kärngard.

Det avgörande beslutetatt säga nej till den aktuella vindkraftsparken väntas bli fattat avkommunfullmäktige i Berg vid dess sammanträde 29 november.

Mer läsning

Annons