Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatta brister i verksamhetsnämndens ledning

Verksamhetsnämnden i Berg uppvisar fortfarande brister i ledning, styrning och ekonomisk kontroll samt har för stor verksamhet i förhållande till budget. Det konstaterar revisorerna i sin revisionsberättelse för 2008.

Annons

– Ingen kraftfull strukturell plan finns för hur fullmäktiges tilldelade budget ska hållas. Positivt är dock att nämnden startat upp ett utrednings- och förbättringsarbete inom förvaltningen som på sikt borde minska kostnaderna och öka intäkterna, skriver revisorerna.
Som ÖP tidigare berättat drog verksamhetsnämnden i fjol över sin budget med 13,8 miljoner kronor.
Revisorerna konstaterar att kommunstyrelsen i stort har uppfyllt kommunallagens krav på uppsikt över övriga styrelser och nämnder.
Men man anser att kommunstyrelsen bör förstärkas med någon ledamot från verksamhetsnämnden.
Detta skulle öka insikten och förståelsen för varandras verksamheter och roller.
Revisorerna anser också att kommunstyrelsen måste förbättra sin framförhållning när det gäller beslut om exempelvis besparingar i innevarande års budget.
Och sparåtgärder kommer att bli nödvändiga.
– Kraftfulla besparingsåtgärder måste till under våren 2009 för att kommunen ska kunna klara en ekonomi i balans, fastslår revisorerna som trots sina påpekanden tillstyrker ansvarsfrihet för de styrande.
När det gäller det ekonomiska läget måste kommunen klara årets budgeterade överskott på 8,9 miljoner kronor. Då kan man återställa underskotten både för 2007 och 2008.
Kommunen måste också minska sin förbrukning av skatteintäkterna. Fjolårets mål var 98 procent, men man förbrukade 101,7 procent vilket innebär att det ekonomiska målet inte klarades.

Mer läsning

Annons