Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här kan det bli ett nytt naturreservat

Ett 171 hektar stort område sydväst om Ljungdalen är tänkt att bli naturreservat. Länsstyrelsens förslag om Skärvagdalens naturreservat är just nu föremål för en remissrunda bland olika instanser och berörda.

Annons

Det aktuella området ligger i Flatruets nordsluttning mot nedre Skärvagen och ett par kilometer söder om Skärvagsdalens fritidsområde.

Enligt länsstyrelsens beskrivning finns urskogsartad barrblandskog med många grova tallar i hela området.

Inom det tänkta naturreservatet blir det förbjudet att uppföra byggnader och anläggningar som exempelvis vindkraftverk, master, luft- och markledningar samt jakttorn. Vägar får heller inte anläggas.

Däremot ska renskötsel få bedrivas i enlighet med rennäringslagen.

Som skäl för att ge området reservatsskydd uppger länsstyrelsen bland annat att området ger en känsla av orördhet och vildmark. Området har även flera värdefulla artgrupper och hyser många häckande och spelande skogs- och vildmarksfåglar.

Området bedöms därför som högt prioriterat för formellt skydd.

Remisstiden pågår till 27 januari.

Mer läsning

Annons