Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny rapport: Bergs hyreshus kan säljas ut – kommunen behöver mer pengar

En försäljning av det kommunala bostadsbolaget Bergs Hyreshus bör göras för att ge kommunen ekonomiska förutsättningar att utvecklas. Den slutsatsen dras i en färsk konsultrapport där olika finansieringsalternativ granskats.

Annons

Rapporten har presenterats vid ett styrelsemöte med det kommunala moderbolaget Berg ab. Utöver den förordade försäljningen av bostadsbolaget har även alternativet att göra Bergs Hyreshus till en kommunal förvaltning i stället för bolag nämnts liksom en helt oförändrad verksamhet.

Men eftersom den önskade offensiva satsningen för att göra kommunen mer attraktiv innebär stora investeringar, bedöms alltså en försäljning av bostadsbolaget vara den bästa lösningen.

LÄS ÄVEN: Vd:n vill inte kommentera Bergs hyreshus framtid

Kommunens investeringsbehov de kommande fem åren är uppskattat till storleksordningen 100 - 150 miljoner kronor.

I dag har Bergs Hyreshus en belåning på 447 miljoner kronor med kommunal borgen. Dessutom är kommunens totala utrymme för nya lån mycket begränsat.

I det perspektivet anses alltså en försäljning av bostadsbolaget vara bästa sättet att få ett större låneutrymme för att kunna förverkliga de tänkta investeringarna.

– Bergs kommun befinner sig inte i någon omedelbar ekonomisk kris, men det minimala återstående låneutrymmet kan innebära att nödvändiga investeringar inte kan genomföras inom loppet av några år om inget radikalt görs, påpekar konsulten Ralph Hedman i sin rapport.

LÄS ÄVEN: Nya lägenheter byggs i Hackås

Han konstaterar också att bostadsbolagets finansiella ställning är bräcklig. Lönsamheten har varit svag. Även om kraftfulla åtgärder vidtagits för att skapa en rimlig avkastning framåt så förmår Bergs Hyreshus av egen kraft inte att skapa det önskade finansieringsutrymmet.

Oavsett om hela eller delar av Bergs Hyreshus fastighetsbestånd skulle säljas bedöms kommunen i slutänden att få ett bättre ekonomiskt utgångsläge.

– Under alla omständigheter torde en affär leda till att skuldbördan minskar och kommunens möjligheter till ytterligare extern finansiering ökar inför de nödvändiga investeringsbehoven, konstaterar Ralph Hedman.

LÄS ÄVEN: Bergsbor mycket nöjda över boendet – 6 av 10 unga vill flytta till landsbygden

Han drar även en parallell med den affär som gjorts mellan Östersundshem och Rikshem som ledde till att Östersundshem kunde delfinansiera den pågående nyproduktionen av bostäder.

Granskningen av de olika alternativen för Bergs Hyreshus mynnar ut i en rekommendation att en försäljningsprocess förbereds via en förstudie där fastighetsbeståndet analyseras mer i detalj.

LÄS ÄVEN: Bergs kommun kan sälja sitt bostadsbolag

Ett beslut om en förstudie fattas därför vid Berg ab:s styrelsemöte.

– Men det är viktigt attkomma ihåg att det så här lång endast är de ekonomiska alternativen som synats. Innan ett beslut fattas om vilket alternativ vi slutligen väljer är vägen lång. Det är många frågor som måste behandlas, säger kommunalrådet Therese Kärngard (S).

Vilka frågor tänker du på då?

– Exempelvis allmännyttan, alltså om vi ska ha eller inte ha kommunägda bostäderna är en mycket viktig fråga. Ska våra egna lokaler ingå i en försäljning är en annan fråga. Sammantaget handlar det om mer än bara ekonomi. En lång och viktig politisk diskussion ska till innan vi kan göra det avgörande vägvalet.

Vilka investeringar behöver ni göra de närmasteåren?

– Vi behöver bygga bostäder, ny förskola samt göra va-investeringar för att nämna några.

När tror du ni är mogna för ett beslut om Bergs Hyreshus framtida öde?

– Det här är en långsiktig fråga. Jag törs inte lova att ett beslut kommer den härmandatperioden, säger Therese Kärngard.

LÄS ÄVEN: Berg tillsätter boendesamordnare - hoppas lösa bostadsbristen

Mer läsning

Annons