Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Svar: Kammarrätten gav Café Jamtli rätt att servera alkohol

Annons

Svar på "Politikerna har rätt att ta hänsyn till var Café Björkbacka ligger" (11 maj)

Om man läser förarbetet till alkohollagen (2010:1622), det vill säga Prop. 2009/10:125 "En ny alkohollag", så står det angående 8 kap. 17 § att:

"Belägenhet syftar till geografisk belägenhet, t.ex. att lokalen är belägen i ett bostadsområde eller i ett område som på annat sätt är känsligt för störningar eller det annars kan befaras olägenheter avseende ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Förutom bostadsområden kan det vara fråga om närheten till skolor eller fritidsgårdar, institutioner för missbrukare eller liknade verksamhet.".

Det står alltså inget uttryckligen om lekplatser eller parker, men den öppna skrivningen kan absolut användas av politiker som anser att medborgarna måste tvångsstyras.

Personligen kan jag inte se att Café Björkbacka skulle beröras av detta. Staffan Hillström får gärna precisera vilka faktiska områdesstörningar, nykterhetsolägenheter eller särskilda hälsorisker som kan uppstå. 

Men låt oss anta att det finns ett uttryckligt förbud mot alkoholservering i närhet av lekplatser. Hur har då Lilla Saluhallen eller Jane Doe fått serveringstillstånd? Den senare ligger 25 meter från en lekplats och den tidigare ännu närmare. Är det okej för att de inte ligger i en park? Jane Doe har dessutom betydligt lägre öppettider än Café Björkbacka.

Förskolan Lövbacka ligger för övrigt cirka 200 meter bort från caféet och det är nog bara Staffan som anser det vara i "den absoluta närheten". Förskolan på campus har ungefär lika långt till ett befintligt serveringsställe.

Men låt oss se hur det gick när Björn Sandahl & Co sommaren 2013 avslog Café Jamtlis serveringstillstånd. Kommunens argument senare i kammarrätten var bland annat att "Bland restaurangens gäster finns storkonsumenter av alkohol. Våld och alkohol hör ofta samman.". Intressant att kommunen känner caféets klientel så väl.

Bedömningen från kammarrätten löd dock: "Utredningen visar att en stor del av Jamtli museums verksamhet vänder sig mot barn och att det finns bl.a. flera lekplatser. Jamtli Café med anslutande terrass är dock väl avgränsad i förhållande till museets övriga verksamhet. Caféet torde i sammanhanget inte vara en naturlig mötesplats för barn och ungdomar eftersom det inte är en del av en lekplats. Vidare får antas att merparten av de barn som vistas på Jamtli museum befinner sig i vuxet sällskap. Ingen av remissinstanserna har haft någon erinran mot ansökan.

Vid en samlad bedömning finner kammarrätten att Jamtli Cafés belägenhet inte utgör något hinder mot att bevilja serveringstillstånd till allmänheten." 

Är det fortfarande någon som tror att nykteristen Sandal (S) kommer att vara framgångsrik i förvaltningsrätten?

Per Edström, Östersund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons