Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Svar: Vi kommer att kunna fiska i Långforsen även i fortsättningen

Annons

Stig Nilsson, granne och kamrat! Eftersom jag sedan många år känner dig som en klok och kunnig person blir jag bekymrad efter att ha läst din artikel.

DEBATT: Inget snobberi att vilja fiska i fritt strömmande vatten (13 februari)

Bekymrad då jag märker att du inte förstått kärnbudskapet i mina tidigare publicerade inlägg. Om inte du förstått finns all anledning att misstänka att så är fallet även hos andra som intresserar sig för Långforsen. Därför väljer jag att offentligt besvara ditt debattinlägg.

Långforsens kraftverk. Foto: Stefan Nolervik

Även jag, med ett enligt dig föråldrat och outvecklat miljötänk, förstår att ett vattendrag helt opåverkat av mänsklig aktivitet skulle inneha den högsta möjliga biologiska statusen.

Jag förstår även att ett omlöp inte har samma kapacitet som en orörd forssträcka.

Nu förhåller det sig ju så att människan är en del av naturen, och att vi påverkat naturen så att vi anar en framtida global klimatkatastrof. Detta främst till följd av vårt fossila nyttjande. Nästan dagligen påminns vi om detta och uppmanas av både klimatexperter och politiska debattörer att hart när till varje pris reducera vårt fossila energiberoende.

Att mot denna bakgrund riva ut en anläggning anpassad för produktion av förnyelsebar fossilfri el tycker jag inte på något sätt svarar upp mot en ansvarsfull miljömedveten helhetssyn.

För ett bra miljöval får vi ofta acceptera högre kostnader.

I debatten syns ofta argumentet att elproduktionen efter en restaurering av kraftverket inte svarar upp mot en rimlig ekonomisk avkastning. För ett bra miljöval får vi ofta acceptera högre kostnader. Till exempel har biobaserade fordonsdrivmedel högre produktionskostnader än fossila bränslen.

Ett restaurerat kraftverk torde ha en teknisk livslängd på kanske 100 år, vilket betyder näst intill kostnadsfri elproduktion under många decennier. Jag tycker att en årsproduktion motsvarande hushållsbehovet för cirka 650 villor är en synnerligen aktningsvärd nivå. Betänk då en varaktighet av 100 år!

Jag tycker det är trist att du, antagligen i debattivern, snedvrider fakta.

Jag har hittills inte hört ett enda trovärdigt argument varför en restaurerad kraftverksanläggning i Långforsen skulle omöjliggöra samtidig fisketurism längs Nedre Långan, en älvsträcka på 30 kilometer.

Jag tycker det är trist att du, antagligen i debattivern, snedvrider fakta. Du skriver att ”beslutet att inte bygga ut Långforsen --- inte accepteras av dessa insändarskribenter”. Du vet mycket väl att jag i åratal djupt engagerat mig mot en utbyggnad vilken även stoppades i regeringsbeslut 2005. Det aktuella, och till högsta rättsnivå prövade och godkända förslaget, avser en restaurering inom ramen för gällande vattendom från 1918.

Inte för ett ögonblick tror jag heller att du menar att jag skulle missunna turismföretagare inkomst av fisketurism.

Ett fortsatt ältande av Långforsenfrågan är inte gynnsamt för vår bygd.

Du benämner omlöpet som en ”rännil”. En ganska betydande rännil tycker jag, med ett planerat normalflöde om cirka 5 kubikmeter per sekund.

Renovering av nuvarande kraftstationsbyggnad har i gällande förslag aldrig varit ett aktuellt alternativ. Fiske i omedelbar anslutning till kraftverket är förbjudet. Vi har alltid fiskat såväl uppströms som nedströms om kraftverket och kommer även fortsättningsvis kunna göra så.

Ett fortsatt ältande av Långforsenfrågan är inte gynnsamt för vår bygd. En ombyggnad enligt rättsprövat förslag är en utmärkt lösning. Ett förslag som medger livsrum för både fisk, fåglar, trollsländor, mygg och knott. Men ett förslag som, i motsats till ditt, även medger produktion av förnyelsebar fossilfri elström under kanske 100 års tid.

Det tycker jag utgör en optimal miljömässig helhetssyn. Jag hävdar dessutom att den synen inte är ”gammalmodig”!

Carl-Göran Palmqvist, Kälom

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons