Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

118 anställda får erbjudandet att sluta jobba

Kommunens personalkontor har satt högsta fart med arbetet att minska antalet anställda vid socialförvaltningen. Nu erbjuds 118 anställda inom äldreomsorgen avgångsvederlag eller pensionslösning.

Annons

Socialnämnden i Härjedalens kommun beslutade på tisdagen att reducera antalet anställningar inom äldreomsorgsverksamheten med 47,4 årsarbetare.  Omedelbart efter beslutet skickades erbjudande om avgångsvederlag eller pensionslösning ut till 118 anställda från kommunens personalkontor.
Kommunstyrelsen har gett Hillgren uppdraget att ansvara för utformning och genomförande av ett åtgärdsprogram för personalreduceringarna. Målet är att så långt som möjligt undvika uppsägningar men ändå få ekonomisk effekt redan under andra halvåret.
– För att anpassa verksamheten till beviljad budgetram 2009 krävs det att kostnaderna minskas med cirka 7 miljoner kronor under året, säger personalchefen Leif Hillgren som konstaterar att det nu måste göras besparingar som motsvarar 14 miljoner kronor eftersom halva året gått snart.
– Ett erbjudande om ekonomisk ersättning i form av avgångsvederlag eller pensionslösning har skickats till de som väljer att avsluta sina anställningar från och med första juli 2009 eller vid en senare tidpunkt som den anställde och arbetsgivaren kommer överens om.
– De 118 anställda som berörs av erbjudandet har tiden fram till den 5 juni på sig att ta ställning till huruvida de är intresserade att ta del av programmet och i så fall lämna in intresseanmälan. Arbetsgivaren kommer sedan att lämna individuellt riktade erbjudanden med information om villkoren till de som anmält intresse för något av de två alternativen, förklarar Leif Hillgren.

Mer läsning

Annons