Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förening vill att regeringen säger nej till ny vindpark

Först gick exploatörerna Rabbals­hede Kraft till regeringen för att bygga vindsnurror på Åndberget vid Lillhärdal. Även Föreningen För Små­skalig Vindkraft har skickat in en skriv­else där de vill att regeringen avvisar Rabbalshedes ansökan.

Annons

Frågan var uppe i kommunfullmäktige 23 november och efter en lång debatt beslutade politikerna säga nej till etableringen. Som ÖP tidigare berättat vände sig Rabbalshede Kraft AB till regeringen och ansökte i enlighet med miljöbalkens om tillåtelse att få uppföra och driva en vindpark med upp till 101 vindkraftverk på Åndberget.

Regeringen kan, trots att kommunen inte tillstyrkt en anläggning, tillåta verksamheten med stöd av 17:e kapitlet, 6:e paragrafen i miljöbalken, om det är synnerligen angeläget från nationell synpunkt att verksamheten kommer till stånd.

Föreningen För Småskalig Vindkraft (FFSV) menar att det uppenbara syftet är att gå runt kommunens troliga framtida veto till Rabbalhedes inneliggande ansökan till länsstyrelsen. Föreningens uppfattning är att denna skrivning i Miljöbalken, innebär mycket hårda krav på, att de etableringar för vilka regeringen kan ge sitt tillstånd ska vara just synnerligen angelägna ur nationell synpunkt.

FFSV skriver att vindkraftsutbyggnaden som företeelse anses visserligen av riksdagen vara angelägen, men menar, att Rabbalshedes etablering på Södra Åndberget i Lillhärdal, inte kan anses vara synnerligen angelägen ur nationell synpunkt. Som skäl anför FFSV bland annat att området inte är utpekat som riksintresse för vindbruk, att det finns ett stort lokalt motstånd till vindparken och påverkar ett område utpekat som riksintresse för kulturmiljö och ett Natura 2000-område.

”Kommunen har, i ett mycket väl genomarbetat och demokratiskt förankrat tillägg för vindkraft till sin översiktsplan för Södra- och Östra Härjedalen beslutat, att av flera i översiktsplanetillägget väl angivna skäl inte tillåta någon etablering av storskalig vindkraft på Södra Åndberget”, skriver FFSV.

Kommunfullmäktiges beslut överklagades av Bergvik Skog AB samt en privatperson men Förvaltningsrätten i Härnösand avslog dessa.

Mer läsning

Annons