Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen ansvarsfrihet för socialnämnden

/
  • Revisorsgruppens ordförande, Folke Bäck, redogjorde inför fullmäktigeförsamlingen  varför de inte förordade ansvarsfrihet för socialnämnden.

Samtliga leda möter i socialnämnden har begärt entledigande. Detta sedan kommunfullmäktige enhälligt beslutat att gå på revisorernas linje att inte bevilja ansvarsfrihet för deras arbete i nämnden.

Annons

Den stora frågan under tisdagens fullmäktigesammanträde var om socialnämnden skulle beviljas ansvarsfrihet trots att såväl revisorer och fullmäktiges presidium föreslagit ett avstyrkande.

allvarliga anmärkningar mot nämndens samtliga ledamöter för bristfällig ledning, styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi inom främst äldreomsorgen, förklarade revisorgruppens ordförande Folke Bäck som även fick presidiets medhåll då de beredde frågan.

konstaterade bland annat under sin tidigare granskning att fullmäktige gett ”fribrev” till nämnden vilket inneburit att de under de tre senaste åren fått överskrida budget med totalt 26,1 miljoner kronor, tanken med respit har varit att ge tid för anpassningar av organisationen vilket revisorerna anser att nämnden misslyckats med.

revisorskritiken i bakfickan beslutade ett enhälligt fullmäktige att inte bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden varpå de ledamöter som inte tidigare begärt entledigande gjorde detta omedelbart.

ledamöter får dock vänta på att lämna sina uppdrag då fullmäktige inte beviljade deras begäran eftersom frågan bordlades.

– Vi föreslog en bordläggning så att valberedningen och partierna ska få lite tid på sig att ta fram en ny nämnd, förklarar fullmäktiges ordförande Billy Andersson (S) som berättar att fråga tas upp igen vid nästa sammanträde i september.

Mer läsning

Annons