Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen försvarar beslut om översiktsplan

/
  • Härjedalens kommun förkastar helt de två bolagen Rabbalshede Krafts och Bergvik Skogs ifrågasättande av hur kommunen antog sitt tillägg till översiktsplanen.

Rabbalshede Kraft AB och Bergvik Skog AB har ingen rätt att överklaga. Det anser Härjedalens kommun i ett svar till förvaltnings­rätten då lagligheten i beslutet om översiktsplanen för södra och östra Härjedalen ifråga­satts.

Annons

Som ÖP tidigare berättat så har såväl Rabbalshede Kraft och Bergvik Skog överklagat beslutet som Härjedalens kommun tog där de två bolagens planer på att bygga vindkraft gick i stöpet. Bolagen har drivit frågan till förvaltningsrätten där de har ifrågasatt lagligheten i hur kommunen antog sitt tillägg till översiktsplanen.

Härjedalens kommun förkastar helt de två bolagens ifrågasättande.

– Inget av bolagen äger någon fast egendom i Härjedalens kommun. De är därmed inte kommunmedborgare vilket innebär att de inte har rätt att överklaga beslutet, förklarar kommunalrådet Gottfrid Jonsson och kommunchefen Inger Lagerqvist.

Kommunen påpekar att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Därmed anser sig kommunen inte bunden av Energimyndighetens redovisning av riksintresseområden för vindbruk.

– Genom sin planeringsprocess och demokratiska förankring kommer även kommunmedborgarnas uppfattning att ligga till grund för kommunens bedömning, påpekar Jonsson och Lagerqvist i sitt yttrande till förvaltningsrätten.

– Kommunen har gjort sin bedömning utifrån samtliga redovisade kunskaper, åsikter och yttranden. Planen har därmed kommit att ge uttryck för folkviljan i de berörda områdena vilket vi tillmäter stor betydelse.

I sitt yttrande skriver Härjedalens kommun att det i länet medges en vindkraftsutbyggnad på minst 3–4 TWh och att detta vida överstiger länets miljömål på 1 TWh och samtidigt påpekas att det i Härjedalen finns möjligheter att bygga drygt 100 vindkraftverk vilket innebär att utbyggnaden ligger över den nivå som står i proportion till ytan.

– Enligt kommunens uppfattning har kommunen främjat en utbyggnad av vindkraften, inte begränsat den, påpekar Jonsson och Lagerqvist.

Mer läsning

Annons