Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Markägare hotas med skadestånd och fråntagna jakträtter

Föreningen för småskalig vindkraftsutbyggnad har hamnat i blåsväder. Detta sedan de skickat ut en skrivelse till markägarna som upplåter mark till snurrorna.

Annons

Föreningen för småskalig vindkraftsutbyggnad, FFSV, skriver bland annat om vindkraftverk uppförs på fastigheterna kommer det att leda till att värdet på fastigheter sjunker och föreningen kommer därför att se till att deras medlemmar får den juridiska hjälp de behöver för att kräva ersättning för denna värdeminskning. FFSV påstår i brevet att de kontaktat jurister som delar föreningens uppfattning.

Vidare upplyser föreningen de fastighetsägare som upplåter mark ingående i ett viltvårdsområde till uppförande av vindkraftverk om regeln att den mark som därigenom blir omöjlig att jaga på, upp till cirka 110 hektar för varje verk, ska undantas från fastighetsägaren i viltvårdsområdet totalt ingående mark. l Lillhärdals Södra Vvo är minimikravet för arrende minst 300 hektar per person, varför denna regel bör beaktas mycket noga när antalet disponibla jakträtter får utarrendering skall fastställas för respektive markägare.

Ett 40-tal brev har skickats ut till berörda markägare. De flesta tar skrivelsen som ett rent hotbrev.

– Egentligen vore det bäst att inte bry sig. Vissa människor i föreningen har tidigare farit med osanning och försökt någon form av skrämseltaktik, men nu har de verkligen passerat gränsen. Sådana här skrivelser förstör mest för FFSV själva och jag har hört flera medlemmar som nu hoppar av, säger Åke Nilsson, en av markägarna.

Förbryllad är även Severin Johansson som fått det som han kallar hotbrevet.

– Nu är föreningen nere i sandlådenivå. Dessutom äger jag ingen mark där det i dag planeras några vindkraftverk, säger Severin Johansson.

Medlemmar från FFSV ställde även till oreda när Lillhärdals FVOF kallade till extrastämma 29 april. Då skulle styrelsen ta ställning om en eventuell vindkraftsutbyggnad. Där menar flera personer att FFSV ”kuppade” genom förslaget att säga nej till utbyggnad. Detta genom att använda ogiltiga fullmakter. Ärendet är nu överklagat till länsstyrelsen. Dessutom valde ordföranden i Lillhärdals FVOF att avgå.

– Jag påpekade redan från början att röstlängden inte var giltig, men de bestämde att mötet skulle äga rum ändå, säger Billy Anklew, ordförande i FFSV.

– När det gäller fiskemötet hade det inget med föreningen att göra. Jag var där som markägare och angående fullmakterna gick allt rätt till.

Har du någon förståelse att markägarna ser ert brev som ett hot?

– De ska se brevet som ett löfte i stället. Vi informerar som kan hända vilket varken exploatörerna eller kommun gör. Men i första hand blir det vindkraftsbolagen som ska stå för värdeminskningarna.

• Vissa tycker att brevet drar ett löjets skimmer över FFSV?

– Det finns markägare som tackat mig för brevet. Nu börjar folk börja fatta vad det handlar om, säger Billy Anklew.

Mer läsning

Annons