Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Överklagar vindkraftsbeslut

/

Två fastighetsägare har överklagat kommunens beslut att ställa ut ett förslag till förändring av översiktsplanen för östra Härjedalen. Överklagan har sänts till förvaltningsrätten och bland annat hävdas jäv bakom kommunens beslut.

Annons

Kommunledningsutskottets beslut 17 mars att ställa ut ett förslag till en förändrad översiktsplan har överklagats. Två fastighetsägare anser i sin skrivelse till förvaltningsrätten att det finns en rad felaktigheter som begåtts under vägen fram till beslutet.

– Det fanns möjlighet att lämna synpunkter innan beslutet i kommunledningsutskottet. Två av politikerna som deltog i ett informationsmöte klargjorde att insända synpunkter endast skulle beaktas från mantalsskrivna i kommunen, skriver fastighetsägarna som påpekar att det strider mot kommunallagen då även personer som äger fast egendom i kommunen räknas som medlem i denna.

I överklagan hävdar anmälarna att fastighetsägare boende utanför kommunen blir diskriminerade i det aktuella fallet.

– Turisters synpunkter var av avgörande betydelse när översiktsplanen togs och satte stopp för vindkraft i västra Härjedalen, påpekar anmälarna som finner det anpassade förhållningssättet som helt absurt.

– Det väcker tyvärr obehagliga misstankar om jäv, skriver anmälarna som konstaterar att vissa politiker i ledande ställning har arbetsgivare eller släktingar som gynnas av ett för vindkraftsexploatörerna positivt beslut.

Enligt anmälan är det även olämpligt att representanter för exploatörerna beretts plats i kommunens referensgrupp och därigenom har kunnat påverka politikernas ställningstagande.

– Kommunledningsutskottets beslut har förberetts av, påverkats av och fattats av jäviga personer. Kommunens diskriminerande myndighetsutövning och handläggning av det aktuella ärendet gör att vi hemställer om att förvaltningsrätten beslutar att riva upp och förklarar kommunledningsutskottets beslut som ogiltigt.

Mer läsning

Annons