Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Renbetesförhandlingar kan avbrytas

Mycket talar för att markägarföreningen kommer att avbryta förhandlingarna om renbete med berörda same­byar.

Annons

– Min uppfattning är att samebyarna har frånträtt förhandlingarna, säger Lennart Olsson som är en av fastighetsägarnas representanter.

I början av månaden träffades representanter för samebyarna och markägarna för att förhandla om möjligheterna till renbete på privata marker i Härjedalen.

– Vi ställde då kravet att samebyarna skulle ta ställning till arrendefrågan och ge oss ett svar senast 20 maj. Nu har vi fått svaret och det uppfattar vi enbart som ett sätt att fördröja och förhala, säger Lennart Olsson.

fråga var, enligt Olsson, om samebyarna var beredda att betala de 5 kronor per hektar och år som man kommit fram till som rimligt.

Något svar på det finns inte i Handölsdalens och Mittådalens skriftliga svar vilket ställts till fastighetsägarna, länsstyrelsen och Jordbruksverket. De aktuella samebyarna skriver att de har för avsikt att fortsätta att förhandla men påpekar att de ser myndigheternas och fastighetsägarnas tolkning att det saknas sedvanerätt för samtliga privata fastigheter i Härjedalen som uppseendeväckande.

– Härjedalsdomen kan inte anses ha någon bevisverkan på de privata fastigheter som inte omfattas av domen, skriver Lennart Blindh och Per-Jon Fjällgren vilka menar att det finns goda förutsättningar för att vinna framgång om renbetesrätt på fastigheter som inte omfattas av det tidigare avgjorda målet.

dom där renbetesrätt konstateras på vissa fastigheter i Härjedalen skulle dessutom kunna medföra att grund för resning föreligger avseende Härjedalsdomen, fortsätter Blindh och Fjällgren som tycker att detta faktum gör att det kan ifrågasättas om förhandlingar överhuvudtaget ska föras innan frågan prövats.

– Trots detta är samebyarna beredda att fortsätta förhandlingen om de fastigheter där det finns en dom, skriver Blindh och Fjällgren.

anser att detta svar allvarligt äventyrar möjligheterna till fortsatt förhandling.

– Vi kan inte gå med på att undanta de fastigheter som inte är med i domen. Skriver vi avtal om renbete och det sedan blir skador på fastigheter som inte är med kan vi bli ersättningsskyldiga. Arrendeavtalet måste erbjudas till alla som har marker, vilka samebyarna är intresserade av, för att det ska fungera.

– Att vi inte fick något svar på om de är beredda på att betala arrende gör det svårt att gå vidare, säger Olsson som nu ska ha en träff med övriga medlemmar i förhandlingsgruppen innan det är dags för årsstämma i markägarföreningen.

– Har vi inte mer att komma med så tror jag att stämman kommer att förorda att vi avbryter förhandlingarna, säger Lennart Olsson.

Mer läsning

Annons