Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vill ha anstånd så att vindkraftstillstyrkan inte går i stöpet

Annons

Kommunfullmäktiges ordförande, Gunilla Hedin (S), har i mejlväxling försökt få anstånd med ett svar till miljöprövningsdelegationen när det gäller om kommunen ska tillstyrka eller avstyrka vindkraftsetableringar i Lillhärdal och Ängersjö. Hedin anser att det är märkligt att delegationen tolkar ett uteblivet svar som ett nej.
– Vad föranleder detta agerande från er sida, frågar hon.
Miljöprövningsdelegationen i Västernorrland har vid tre tillfällen, det första 28 oktober 2010, begärt in en tillstyrkan från kommunen till byggandet av vindkraftparker på Skaftåsen, Ängersjökölen och Åndberget. Trots att det är lång tid sedan har de inte fått något svar och i sin senaste begäran förklarade delegationen att de tolkar de uteblivna svaren som ett nej såvida inte kommunen svarar före 5 september 2012.
Gunilla Hedin har då försökt få miljödelegationen på andra tankar så att ärendet hinner beredas enligt kommunallagen.
– I juni fick kommunfullmäktige för första gången ta ställning till ärenden om en eventuell utbyggnad av vindkraft i Ängersjö och Lillhärdal, kommunfullmäktige beslöt då att återremittera ärendet. Ärendena har dessförinnan under lång tid legat på kommunstyrelsens bord och anstånd har inte begärts vilket är mycket olyckligt och oförklarligt, skriver Gunilla Hedin som tillägger att hon kan konstatera att kommunens hantering haft mycket i övrigt att önska.
– Ett svar redan i början av september till er medför att jag måste pröva ärendet redan i slutet av augusti utan att det beretts. Jag känner mig inte bekväm i det då det strider mot kommunallagen, fortsätter hon i sin skrivelse.
Gunilla Hedin förklarar i skrivelsen till miljöprövningsdelegationen att hon anser att delegationen sätter sig över kommunens bestämmanderätt genom att tolka ett uteblivet svar som ett nej till tillstyrkan.
Något svar från miljöprövningsdelegationen har inte registrerats hos Härjedalens kommun och rättschefen hos miljöprövningsdelegationen, Lars B Nyberg, har inte kunnat nås för en kommentar eller ett besked om anstånd har beviljats.
Härjedalens kommunfullmäktige har dessa vindkraftsärenden på sitt bord under onsdagens sammanträde.

Mer läsning

Annons