Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Läkarföreningen: Regionutredningen har missat den viktigaste frågan

Den nuvarande länsindelningen är föråldrad och har brister. Den föreslagna storregionen är inte heller bra. Och allvarligast av allt: En analys av sjukvårdens problem saknas och förslag på lösningar lyser med sin frånvaro.

Annons

Jämtlands läns läkarförening har sammanställt sina synpunkter på Indelningskommitténs delbetänkande, där förslaget om att bilda Norrlands län och Norrlands läns landsting finns med. Det kommer att utgöra en del av underlaget när Sveriges läkarförbund skriver sitt remissvar till regeringen.

– Den stora besvikelsen är att många av sjukvårdens utmaningar och problem inte tas upp i utredningen. Det är en elefant i rummet som man inte pratar om. Av utredningens 351 sidor är det fem som handlar om sjukvården i Norrland och det finns en hel del strukturella problem och ingen är nöjd. Region Jämtland Härjedalen är i princip bankrutt och vi håller på att gå i konkurs. Det Stornorrland som diskuteras kommer inte heller att hjälpa oss, vi kommer snart att konka ändå, säger Sara Sehlstedt, röntgenöverläkare på Östersunds sjukhus och ordförande i länets läkarförening.

Sara Sehlstedt, röntgenöverläkare på Östersunds sjukhus och ordförande i länets läkarförening.

Hon anser att debatten om den föreslagna regionreformen hittills har präglats av mycket politiskt tyckande och lite faktabaserad analys. Läkarföreningen tar inte ställning för eller emot förslaget om storregionen i Norrland, utan pekar istället på både för- och nackdelar (se faktaruta). Men själva utredningen som Indelningskommittén presenterade i somras får underkänt av läkarna. Sara Sehlstedt tycker visserligen att frågor om kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, regional utveckling och vad en framtida region ska heta är viktiga. Men hon tycker samtidigt att det är helt orimligt att hälso- och sjukvården, som utgör cirka 90 procent av regionens verksamhet, inte blir föremål för någon ordentlig analys.

Vad händer till exempel i en framtida storregion om en läkare anser att patienten skulle få den bästa behandlingen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala eller Sahlgrenska i Göteborg? Sara Sehlstedt befarar att möjligheten att skicka patienter dit skulle minska eftersom det är viktigt att upprätthålla patientunderlaget för Norrlands universitetssjukhus, NUS, i Umeå. Det är ett område där hon hade velat ha en analys och något besked.

– En del av kollegorna tror att det blir en Berlinmur och att vi inte får skicka patienter söderut.

Det här betyder inte att Sara Sehlstedt förordar att Jämtlands län ska fortsätta som eget län om Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland bildar region.

– Hade vi varit en rik region hade vi kunnat göra så, men Region Jämtland Härjedalen är fattigast i landet. Att bli ensamma är inget klockrent alternativ, det är en sårbar väg.

Det finns inte heller några uppgifter om att en framtida storregion ska tillföras mer resurser, exempelvis till sjukvården. Problemet med den sårbara ekonomin kvarstår.

– Däremot kalkylerar utredaren glatt med att spara 10 procent på administrationen. Man skriver också om betydande effektiviseringar, men jag vet inte hur man ska kunna kamma hem det med tanke på de gigantiska ekonomiska problem vi har.

Östersunds sjukhus.

Läkarföreningens kritik är inte bara riktad mot utredningen utan kanske i ännu högre grad mot regeringens direktiv till Indelningskommittén på grund av hälso- och sjukvårdens undanskymda roll i delbetänkandet. Sara Sehlstedt skulle i det här läget gärna se en separat utredning om de frågorna.

– Vi vill ha en riktig analys av hur framtidens sjukvård ska se ut. Hur ska den organiseras och finansieras?

* Vad hoppas du att en sådan utredning i så fall skulle komma fram till?

– Ska man ha en jämlik sjukvård i hela Sverige måste vi ha en nationell styrning och finansiering i någon form. Men staten behöver inte nödvändigtvis vara huvudman, det kan läggas ut på regionerna.

Faktaruta

Här är några av synpunkterna från Jämtlands läns läkarförening angående "Stornorrland":

* Potentiella fördelar: Ökad samordning i sjukvården över länsgränser. Ökad kontroll på utgifterna för regionvård i Umeå. Möjlighet till mindre administration, viss samordning och mindre politisk överbyggnad. Ytterligare samordningsvinster för forskning, läkarutbildning tekniska investeringar med mera. En samlad röst mot regionerna söderut.

* Potentiella nackdelar och farhågor: Stordriftsnackdelar. Regionen omfattar halva Sveriges yta. Långt till beslutsfattare med risk för att beslut inte tar hänsyn till lokala förhållanden. Stor risk att befolkningen i periferin sätts på undantag. Resurser centraliseras till Umeå. Samarbete över storregiongränserna försvåras och möjligheten att köpa sjukvård på annat billigare/bättre ställe minskar. Kan patienter skickas till andra sjukhus än Norrlands universitetssjukhus i Umeå? Hur blir det med en arbetsgivare över halva Sveriges yta? Vad händer om det är brist på en yrkeskategori i Sundsvall? Kan personal i Umeå och Östersund beordras dit? Vad är ett rimligt pendelavstånd? Mellan Kiruna och Sveg är det 100 mil. En omstrukturering av sjukhusen i den framtida storregionen diskuteras och sällanbehandlingar centraliseras. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter kommer Norrland snart att ha endast fyra akutsjukhus kvar.

Källa: Jämtlands läns läkarförening

Läs mer:

Därför vill civilministern ha storregioner

Region Jämtland Härjedalen mest jämställda arbetsplatsen

Så vill Läkarförbundet lösa krisen i länets primärvård