Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Minnesord: Bengt Hedlund, Östersund

Annons

Som tidigare meddelats har Bengt Hedlund, Östersund, avlidit vid 86 års ålder. Han sörjs närmast av hustru Siv och dottern Sara.

Bengt Hedlund.

Bengt föddes i Filipstad och tog studenten vid stadens läroverk. Efter militärtjänst utbildade han sig till lärare vid Uppsala och Stockholms universitet. Från 1958 till 1971 arbetade han som lärare och studierektor vid Rosenborgsskolan i Södertälje. Under sin tid i Södertälje gick Bengt med i Vänsterpartiet, ett engagemang som blev livslångt. Hans politiska verksamhet karaktäriserades av att alltid ställa sig på de svagares sida och att kämpa för kultur, miljö, glesbygd och folkbildning.

Mellan år 1971 och 1981 arbetade Bengt som rektor på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund. År 1981 tillträdde han tjänsten som rektor på Wargentinsskolan i Östersund, som strax innan slagits samman med John Ericssonskolan. Han beskrev själv bytet av arbetsplats som ”ganska gruvsamt”, ett byte från den lilla gymnasieskolan där alla kände varandra till Wargentinsskolan som då hade 140 anställda, varav sex skolledare, och över 1700 elever. ”Vilken samling av kompetens inom skilda områden som fanns på skolan”.

Genom sitt stora kunnande, sitt engagemang och sitt outtröttliga intresse för pedagogisk utveckling vann han snabbt respekt på sin nya arbetsplats. På kort tid blev han skolans självklare ledare. Bengt var både en traditionell rektor i ordets bästa mening och en nydanare. Med sin makalösa arbetsförmåga höll han praktiskt taget allt i sin hand. Han var alltid bäst påläst, inte bara ifråga om senaste nytt från skolmyndigheter och nya pedagogiska rön utan också i skönlitteratur och aktuell debatt. Med kunnighet och kraft företrädde Bengt gymnasieskolans intressen inom Östersund kommun och gentemot statliga organ. Vi minns hans engagemang, hans styrka och hans glädje och glömmer aldrig hans slagfärdighet och glada skratt.

När Bengt pensionerades i december 1995 var det både lätt och svårt att komma efter. Lätt för att Wargentinsskolan, inte minst tack vare Bengt, var väl organiserad och väl fungerande. Svårt därför att hans person spelade så stor roll för skolan, både utåt i det omgivande samhället och inom skolan. Under många år förkroppsligade han vår skola på ett sätt som knappast förekommer längre. Han brann för skolfrågor och skolans roll i samhället.

Efter sin pensionering var Bengt en av de som stred för att folkbiblioteket i Valla skulle bevaras och som, efter nedläggningen, var en av de som drev det vidare på ideell basis.

Vi sörjer en god vän och en beundrad skolledare.

Anne Oldén, Björn Frisk, Peter Frändén, Håkan Karlsson och Ingrid Ramberg

tidigare skolledare på Wargentinsskolan

Mer läsning

Annons