Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Olika syn på vilken profil nästa regiondirektör ska ha

Nyligen meddelade Björn Eriksson att han lämnar jobbet som regiondirektör. Arbetet med att hitta hans efterträdare har inletts och en av frågorna som anmäler sig är den här: Ska nästa direktör vara en läkare eller inte?

Annons

Lennart Ledin (L), ledamot i regionfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen, har en bestämd uppfattning.

– Det ska inte vara en läkare. Vi har haft läkare som direktör ett antal gånger och nu kan vi prova med en som inte är läkare. Det viktiga är att regiondirektören är en god ledare, säger han.

Lennart Ledins resonemang är principiellt och ska inte ses som en kritik mot avgående regiondirektören Björn Eriksson, som är överläkare och hjärtspecialist.

– Vår nuvarande direktör är en bra ledare.

Lennart Ledin (L).

Vid årsskiftet slutar Björn Eriksson som direktör i Region Jämtland Härjedalen. Han har tackat ja till ett erbjudande om att bli chef för universitetssjukvården i Skåne. Hans efterträdare på direktörsposten bör alltså inte vara en läkare, enligt Lennart Ledin.

– Det kan bli problem om det är en läkare som är chef för läkare. Kollegialiteten med läkarskrået gör att det uppstår ett ledningsproblem. Chefen kan ha en läkare som sin högra hand för att klara de medicinska frågorna, säger Ledin.

Han nämner till exempel att upprepade försök har gjorts att schemalägga läkarna, men att det har misslyckats. Läkarna är en stark yrkesgrupp och om högste tjänstemannen också är läkare är det svårt att genomföra obekväma beslut som påverkar kollegorna.

Lars-Erik Olofsson (KD), som själv är överläkare på infektionskliniken på Östersunds sjukhus, framhåller att personliga egenskaper är det viktigaste kriteriet när en ny regiondirektör rekryteras.

– Det ska vara en som entusiasmerar och leder medarbetarna på ett gott och riktigt sätt. Jag ser gärna att det är en läkare. Det är en stor merit och en stor fördel om man har förståelse och erfarenhet från hälso- och sjukvården, som utgör minst 85 procent av regionens verksamhet. Det får gärna vara en läkare eller en sjuksköterska, säger Lars-Erik Olofsson.

Han anser att den som tar på sig ansvaret som regiondirektör måste vara förmögen att fatta beslut och verkställa beslut utan att påverkas av eventuella bindningar till yrkeskollegor. Lars-Erik Olofsson delar ut beröm till Björn Eriksson och tycker att det är tråkigt att han slutar.

Lars-Erik Olofsson (KD).

Christer Siwertsson (M), regionråd, anser att vem det än är som får jobbet som regiondirektör så måste det vara hårt arbete och full fart från första dagen som gäller. För att verkställa de beslut som politiken fattar.

– Det ska vara ett handfast och tydligt ledarskap och regiondirektören ska samtidigt ha personalen med sig. Det är viktigt att det politiska arbetet fortsätter, inte med oförminskad styrka utan med ökad styrka.

Han anser att Lennart Ledin har en del poänger i sitt principella resonemang, men Christer Siwertsson vill inte gå så långt att han säger nej till läkare som regiondirektör. Björn Eriksson är ett exempel på att det kan fungera utmärkt, anser Siwertsson.

– Läkarna är en stark grupp och det finns en risk för att man blir kollegial. Men det är ledarskapet som är det viktiga. Det viktiga är att vi kan behålla och öka takten, vi ska ha en nollbudget 2018, och då må regiondirektören vara en läkare eller någon med en annan yrkesbakgrund.

Christer Siwertsson (M).

– Den som kommer ny som direktör har ett bra utgångsläge. Vi har jobbat med lean och gjort organisationsförändringar och lagt mer ansvar på första linjens chefer. Det är en bra grund lagd för det fortsatta arbetet, säger Susanné Wallner (M), regionråd.

Centerpartiets ledamöter ställer inga specificerade krav beträffande utbildning eller yrkesbakgrund.

– Direktören ska vara en kompetent person som vill jobba för Region Jämtland Härjedalens utveckling, säger Thomas Andersson (C), ledamot i regionstyrelsen.

Eva Hellstrand (C).

Hälso- och sjukvård utgör en stor del av Region JH:s verksamhet, men det betyder inte att högste chefen nödvändigtvis måste vara läkare. I verksamheten ingår också en rad andra betydelsefulla delar.

– Vi är en region och man måste komma ihåg att det är en regiondirektör som ska rekryteras. Det finns en hälso- och sjukvårdsdirektör och hon är läkare, säger Eva Hellstrand (C), oppositionsråd.

Läs mer:

Civilministern: Ingen sammanslagning av länsstyrelser under 2018

Här får landstingsrådet besked av ministern i regionfrågan

Både förespråkare och motståndare till storregion finner stöd i opinionsundersökning

Mer läsning

Annons