Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elev gick inte i skolan på två år

En grundskoleelev i Östersund har inte gått i skolan på över två år.
Nu får ansvariga rektorer och Östersunds kommun allvarlig kritik från Skolinspektionen

Annons

Kommunen har inte tillgodosett elevens rätt till utbildning och rektorerna har inte utrett elevens frånvaro och behov av särskilt stöd konstaterar Skolinspektionen i sin kritik.

– Alla elever har rätt att gå i skola. Att en elev är frånvarande från skolan i två år ser vi som mycket allvarligt. Hur problematisk en elevs skolsituation än är, och oberoende av vad orsakerna till detta är, så är det viktigt att skolan inte ger upp utan fortsätter att söla lösningar, säger Anette Nybom, avdelningschef Skolinspektionen.

I januari flyttade familjen till Östersund och elevens nya skola uppmärksammade tidigt att eleven hade hög frånvaro. Problemen togs upp i elevhälsomöten och i skolans elevhälsoteam. Kontakt togs även med resurscentrum, som träffade eleven endast vid tre tillfällen under våren 2007. Skolinspektionen konstaterar att något egentligt stöd inte sattes in förrän höstterminen 2007. Stödet från resurscentrum bestod huvudsakligen av dagliga telefonpåringningar till eleven, för att förmå denne att komma till skolan. Däremot togs stödet i form av personer, när eleven närvarade i skolan, tidigt bort.

I februari 2008 lånade skolan ut en mobiltelefon till eleven för att skolan skulle kunna väcka eleven på morgonen och få denne till skolan. Den metoden fungerade inte heller och elevens frånvaro förblev fortsatt hög. Under perioden januari-maj 2008 var eleven frånvarande under sammanlagt 66 dagar.

Hösten 2008 bytte eleven till en annan skola, men inte heller där gjordes någon utredning om orsaken till elevens frånvaro eller om eleven hade behov av särskilt stöd. Även i den här skolan saknas åtgärdsprogram och någon elevvårdskonferens hölls inte. I oktober 2008 tog rektorn kontakt med socialtjänsten, och efter det har inte skolan utrett ärendet vidare. Några ytterligare insatser har inte satts in. I mars 2009 anmälde elevens mamma Östersunds kommun till Skolinspektionen.

Skolinspektionen ser mycket allvarligt på att en skolpliktig elev är frånvarande från skolan i mer än två år. Rektorerna vid de två skolorna får hård kritik eftersom de har brustit i sin utredningsskyldighet av elevens stödbehov, och därför har skolan inte kunnat sätta in tillräckligt bra och kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med frånvaron.

– Det är mycket viktigt att varje skola och kommun har rutiner för att utreda en elevs frånvaro och rätt till stöd. I komplicerade elevärenden kan man behöva samarbeta med andra aktörer, som exempelvis socialtjänsten, äger Anette Nybom.

Som huvudman för skolan har kommunen det yttersta ansvaret för att se till att alla elever får sin rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodosedd. Detta ansvar kan aldrig överlåtas på någon annan.

Mer läsning

Annons