Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Luftfartsverket vill begränsa byggandet på Storsjö strand

/

Flyget kommer att växa och öka bullerområdet över stan. Det gör att Luftfartsverket vill begränsa byggandet av bostäder på Storsjö strand.

Annons

I dag är vanligaste inflygningsvägen till Åre-Östersunds flygplats över Brunfloviken. 40 procent av starter och landningar går den vägen.

Det vore fel att bygga bostäder på hela den sträcka på Storsjö strand som kommunen har tänkt sig, enligt Luftfartsverket, LFV.

– Om det skulle bli bostäder här skulle bullret på uteplatser överstiga riksdagens långsiktiga riktvärden för utomhusmiljöer. Inomhus blir bullret troligen inte störande om rätt byggteknik används, säger Marie Lewholt, miljörådgivare åt LFV i Östersund.

Inom flygmyndigheterna pågår just nu arbeten som kan sägas staka ut Åre-Östersunds framtid.

Det handlar dels om den tillståndsansökan som gäller för flygplatsen, dels en precisering av vad flygplatsens status som riksintressant har för följder för samhällsplanering.

Flyget ser framför sig en allmän ökning av flygandet. Jämfört med 2005 dubblas antalet trafikrörelser till 2025.

I det här läget vore det olämpligt med att bygga nya bostäder, skolor eller vårdlokaler som kan störas av buller, enligt LFV. Bostadshus som redan står på platser som berörs av bullret är inte mycket att göra åt, menar Marie Lewholt.

– Men det är ju dumt att bygga nytt där.

Det är den södra halvan av det tänkta bostadsområdet från centralstationen ned mot gamla bryggeriet som LFV vill undanta från bostadsbyggande.

Den norra delen från Beijers skulle kunna ha bostäder, menar LFV.

Kommunen vill dock inte begränsa bostadsbyggandet.

– Södra halvan skulle vara berörd av bullerområdet. Nu har vi gjort bedömningen att det inte förhindrar bostäder. Den uppfattningen har även länsstyrelsen, säger Krister Frykberg, planarkitekt på kommunen.

Störande oljud skulle även kunna komma från järnvägstrafiken, men med bullerdämpning som treglasfönster går det att få inomhusmiljön bra, säger han. Utomhus tänker sig kommunen att huskropparna kan bilda bullerskydd mot järnvägen.

– Bebyggelsen orienteras längs järnvägen med rimlig höjd. Om man tänker sig u-formade husgrupper med öppningen mot sjön blir det gårdar som skärmas av från bullret.

Mer läsning

Annons