Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Östersunds kvinnovård får goda betyg

/
  • Blev det en pojke eller en flicka? På enheterna som ingår i kvinnokliniken, gynekologi, BB och Förlossning, blir nyblivna föräldrar och deras barn väl omhändertagna.
  • Länets kvinnoklinik får fina omdömen i en ny rapport från Nysam. Kejsarsnitten är relativt få, personalen har hög kompetens och bemanningen fungerar väl, trots högt tryck på sommaren.
  • Blev det en pojke eller en flicka? På enheterna som ingår i kvinnokliniken, gynekologi, BB och Förlossning, blir nyblivna föräldrar och deras barn väl omhändertagna.
  • Barnen ska mätas och vägas ordentligt. Många kvinnor väljer att ligga kvar på sjukhuset tills tvådygnskontrollen är gjord på grund av långa avstånd inom länet.
  • Lolla Engberg är undersköterska och har jobbat på kvinnoklinik­en i tolv år. Hon trivs med arbetet och säger att det bästa är den positiva stämningen.Nyblivna mamman Carina Larsson tillsammans med endast sju timmar gamle Liam.

Få kejsarsnitt, bra bemanning och bra eftervård – länets kvinnoklinik får fina betyg i en studie från Nysam. Områdeschefen Iréne Hoglert är nöjd med verksamheten.

Annons

På Östersunds sjukhus föds cirka 1 300 barn varje år. I en studie från Nysam, där ett antal landsting frivilligt valt att jämföra sig med andra län, får Östersunds sjukhus kvinnoklinik med enheterna gynekologi, BB och förlossning bra betyg. En av anledningarna till det är organisationsformen, enligt områdeschefen Iréne Hoglert.

– Det är en stor organisation och det finns fördelar med det. Man är anställd på kvinnovården och roterar mellan enheterna. Verksamheten har också erfaren personal med hög kompetens.

Rotationen av barnmorskor och undersköterskor mellan enheterna säkrar bemanningen och alla hjälper till på den avdelning där det för tillfället behövs. Högst är trycket under sommaren med ett snitt på fyra–fem födslar per dag.

– Jag vet inte varför flest barn föds på sommaren, men jag tror att det har att göra med att man planerar mer nu än förr. På sommaren finns möjligheter för båda föräldrarna att vara hemma, säger Iréne Hoglert.

Trots det höga trycket vittnar chefer så väl som personal och patienter om att det fungerar bra. Att enheten noggrant följer upp aktuell statistik och arbetar för åtgärder där det finns brister är en annan anledning till varför det till exempel utförs få kejsarsnitt och varför få patienter får svåra inre bristningar vid födseln.

– Vi har till exempel en utbildningsinsats där personalen bland annat får lära sig att vara extra noggranna med kontroll av inre bristningar. Allt finns tillgängligt på nätet och så gör man tester när man anser att man är klar, säger Irene Hoglert.

En annan åtgärd för att förbättra verksamheten är Frejamottagningen, där förlossningsrädda kvinnor som helst vill föda med kejsarsnitt får handledning och råd. En del av kvinnorna väljer därefter att föda på traditionellt vis i stället.

När det gäller antal kejsarsnitt ligger Östersund lägre än de flesta andra län, och lägst av de sjukhus som utför mer komplicerade födslar. Rutinerna ser också annorlunda ut i Östersund än i andra län.

– I vissa län gör man automatiskt kejsarsnitt vid sätesfödslar, men det gör vi inte här, eftersom vi har bra kompetens för sådana födslar. Man har helt enkelt olika inställning till det där i olika landsting, säger Iréne Hoglert.

När det gäller hur länge nyblivna mödrar stannar på sjukhuset ligger Östersunds sjukhus också högt, vilket kan öka tryggheten för framför allt förstföderskor. En större andel kvinnor ligger kvar på sjukhuset i mer än 48 timmar än på andra av sjukhusen i studien. Det beror delvis på de stora avstånden i länet, enligt Irene Hoglert.

– Det är ett stort län och det finns bara en förlossningsklinik. Så många mammor att stanna kvar tills den läkarkontroll som ska göras på barnet efter två dygn är gjord.

Iréne Hoglert tycker att verksamheten på länets kvinnoklinik fungerar bra. Hon berömmer både den kompetenta personalen och organisationsformen.

Mer läsning

Annons