Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Undersköterskor blev av med sina jobb efter lex Sarah anmälningar mot överordnade

Två undersköterskor har vid ett flertal tillfällen påpekat brister i vården för sina överordnade vid ett äldreboende i Strömsunds kommun. De har även lämnat in en skrivelse med sju lex Sarah anmälningar som de anser har lett till att de nu är svartlistade.

Annons

Hösten 2011 var första gången de två undersköterskorna såg allvarliga brister och missförhållanden som drabbade de som bodde på ädreboendet. Dessa påtalades men de ansvariga på boendet vidtog inga åtgärder för att reda ut problemen.

I den anmälan mot kommunen som undersköterskorna i april skickade in till Justitieombudsmannen, JO, framkommer det att sköterskorna I februari 2012 känner att arbetsgivarna på kommunen inte hörsammat deras påtalanden om brister. Varför de då lämnar in en skrivelse med sju lex Sarah anmälningar riktade mot sin arbetsgivare. Två dagar senare kallas de in på ett möte där vård och socialförvaltningen närvarar tillsammans med bland annat äldreboendets enhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska och facket. På mötet meddelas att undersköterskornas tjänster inte längre är önskade på boendet, eftersom de "hela tiden påtalar brister" på boendet. Vid den tiden har ingen av de två fått några anmärkningar på sig under tiden de arbetat på äldreboendet.

Dagen efter, vid ett skiftbyte meddelar enhetschefen att de båda ska omplaceras, trots att ingen av dem fått några varningar om brister i sitt arbete vid den tiden. Då ska chefen enligt undersköterskorna ha sagt att "nu är det slut med att vara illojal mot huvudman".

Kort därefter börjar undersköterskorna få skriftliga varningar av sin arbetsgivare, varningar som enligt dem arbetsgivaren inte kunnat styrka eller lägga fram bevis för. Östersunds tingsrätt fastslår senare att varningarna starkt kan ifrågasättas, då det saknas en utredning som kan bevisa grunden till varningarna.

Undersköterskornas första åtgärd i ärendet var att koppla in facket Kommunal, men de upplevde att facket stod på arbetsgivarens sida och lämnade därmed organisationen för att istället ta hjälp av en jurist.

Båda undersköterskorna har bestridit sina varningar. Dessa har ändå lett till att undersköterskorna nu inte kan få jobb, och anser sig svartlistade i Strömsunds kommun och dess kranskommuner.

En av undersköterskorna blev utköpt innan en rättsprocess hann starta. Medan den andra sköterskan blev av med jobbet efter en utdragen process som slutade med att hen vann rätten till ersättning av rättegångskostnader av kommunen. Betalningen till undersköterskan ska sedan ha dragit ut på tiden varpå hen valde att ta Kronofogden till hjälp för att driva in pengarna som kommunen var skyldig att betala.

I våras anmälde undersköterskorna händelserna i början av 2012 till diskrimineringsombudsmannen.

Mer läsning

Annons