Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Jämtlands län är sjukast – igen

Jämtland är fortsatt det län i landet där medborgarna är mest sjuka.
Åtminstone om man går efter det så kallade sjukpenningtalet.

Varje månad kommer Försäkringskassan ut med statistik för sjukpenningtalet (se faktaruta nedan) i Sverige.

För juli månad är sjukpenningtalet i landet 8,9 dagar, och det innebär en ökning från juli i fjol med 0,84 dagar.

Precis som många gånger tidigare är det Jämtlands län som har landets högsta sjukpenningtal, 11,8 dagar.

Näst högst har grannlänet Västernorrland med snittet 10,5 dagar.

Även i länet har talet ökat sedan juli 2013, ökningen är på 0,8 dagar. Det högsta talet finns i Bräcke kommun och det lägsta i Åre kommun.

Som tidigare är det kvinnorna i länet som har ett högre sjukpenningtal än männen, det handlar om nästan dubbelt så många fler dagar. Det är en skillnad som finns i landet som helhet.

I den senaste rapporten från Försäkringskassan om sjukförsäkringens utveckling i landet står att ökningen av sjukskrivningarna främst handlar om anställda, och är tydligast för psykiska diagnoser. Psykiska diagnoser är nu den största diagnosgruppen både bland kvinnors och mäns pågående sjukfall.

I juni 2014 var det drygt 172 000 människor i Sverige som fick sjukpenning utbetald av Försäkringskassan. Av dem var drygt 112 000 kvinnor.

Sjukpenningtalen i dagar, juli 2014

Länet: 11,8 | Kvinnor: 15,6 | Män: 8,3

Berg: 14,2 | Kvinnor: 20,3 | Män: 8,7

Bräcke: 15,3 | Kvinnor: 20,0 | Män: 11,3

Härjedalen: 9,8 | Kvinnor: 11,5 | Män: 8,2

Krokom: 12,9 | Kvinnor: 17,5 | Män: 8,7

Ragunda: 13,1 | Kvinnor: 17,4 | Män: 9,3

Strömsund: 11,2 | Kvinnor: 13,9 | Män: 8,7

Åre: 9,2 | Kvinnor: 11,3 | Män: 7,3

Östersund: 11,8 | Kvinnor: 15,8 | Män: 7,8

Källa: Försäkringskassan

Sjukpenning

• Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan den personen vara berättigad till sjukpenning.

• För en anställd betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet. De första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren.

• För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassa betalas ut tidigare.

• Sjukpenningtalet är en snittsiffra för antalet dagar med sjukpenning per person under en 12-månadersperiod, omräknat till hela dagar.

• Den beräknas genom att ta antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning delat med antalet inskrivna försäkrade, minus antalet personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

• Sjukpenningtalet är ett mått på ohälsan i Sverige – på riks-, läns- och kommunnivå. Tidigare beslutad sjuk- och aktivitetsersättning ingår inte i talet.

Källa: Försäkringskassan

Läs mer:

Thomas Andersson (C): Frisktalet måste öka (26 augusti 2014)

Stigande sjukskrivningar i Sverige (26 augusti 2014)

Länsborna sjukast i landet (27 maj 2014)

Länsborna sjukast i landet (25 april 2014)

Bräcke och Ragunda sjukast i landet (6 december 2013)

Jämtland är Sveriges sjukaste län (6 december 2013)