Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jämtlands län är sjukast – igen

Jämtland är fortsatt det län i landet där medborgarna är mest sjuka.
Åtminstone om man går efter det så kallade sjukpenningtalet.

Annons

Varje månad kommer Försäkringskassan ut med statistik för sjukpenningtalet (se faktaruta nedan) i Sverige.

För juli månad är sjukpenningtalet i landet 8,9 dagar, och det innebär en ökning från juli i fjol med 0,84 dagar.

Precis som många gånger tidigare är det Jämtlands län som har landets högsta sjukpenningtal, 11,8 dagar.

Näst högst har grannlänet Västernorrland med snittet 10,5 dagar.

Även i länet har talet ökat sedan juli 2013, ökningen är på 0,8 dagar. Det högsta talet finns i Bräcke kommun och det lägsta i Åre kommun.

Som tidigare är det kvinnorna i länet som har ett högre sjukpenningtal än männen, det handlar om nästan dubbelt så många fler dagar. Det är en skillnad som finns i landet som helhet.

I den senaste rapporten från Försäkringskassan om sjukförsäkringens utveckling i landet står att ökningen av sjukskrivningarna främst handlar om anställda, och är tydligast för psykiska diagnoser. Psykiska diagnoser är nu den största diagnosgruppen både bland kvinnors och mäns pågående sjukfall.

I juni 2014 var det drygt 172 000 människor i Sverige som fick sjukpenning utbetald av Försäkringskassan. Av dem var drygt 112 000 kvinnor.

Sjukpenningtalen i dagar, juli 2014

Länet: 11,8 | Kvinnor: 15,6 | Män: 8,3

Berg: 14,2 | Kvinnor: 20,3 | Män: 8,7

Bräcke: 15,3 | Kvinnor: 20,0 | Män: 11,3

Härjedalen: 9,8 | Kvinnor: 11,5 | Män: 8,2

Krokom: 12,9 | Kvinnor: 17,5 | Män: 8,7

Ragunda: 13,1 | Kvinnor: 17,4 | Män: 9,3

Strömsund: 11,2 | Kvinnor: 13,9 | Män: 8,7

Åre: 9,2 | Kvinnor: 11,3 | Män: 7,3

Östersund: 11,8 | Kvinnor: 15,8 | Män: 7,8

Källa: Försäkringskassan

Sjukpenning

• Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan den personen vara berättigad till sjukpenning.

• För en anställd betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet. De första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren.

• För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassa betalas ut tidigare.

• Sjukpenningtalet är en snittsiffra för antalet dagar med sjukpenning per person under en 12-månadersperiod, omräknat till hela dagar.

• Den beräknas genom att ta antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning delat med antalet inskrivna försäkrade, minus antalet personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

• Sjukpenningtalet är ett mått på ohälsan i Sverige – på riks-, läns- och kommunnivå. Tidigare beslutad sjuk- och aktivitetsersättning ingår inte i talet.

Källa: Försäkringskassan

Läs mer:

Thomas Andersson (C): Frisktalet måste öka (26 augusti 2014)

Stigande sjukskrivningar i Sverige (26 augusti 2014)

Länsborna sjukast i landet (27 maj 2014)

Länsborna sjukast i landet (25 april 2014)

Bräcke och Ragunda sjukast i landet (6 december 2013)

Jämtland är Sveriges sjukaste län (6 december 2013)