Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kommuninformation: Hur kan framtidens trafik på Mittbanan se ut?

Detta är ett test där Mittmedia publicerar kommuninformation från Bräcke kommun. Innehållet har inte producerats av journalister på Östersunds-Posten eller Länstidningen.

Samverkansprojektet Mittstråket har analyserat stationslägen och gjort ett förslag till trafikeringsupplägg för Mittstråket som sträcker sig genom Bräcke kommun på sin väg mellan Sundsvall – Trondheim. Utredningen är tänkt att vara ett stöd för Bräcke och de övriga kommunerna, Trafikverket, Regionerna, och Kollektivtrafikmyndigheterna i deras arbete med att utveckla och investera i infrastruktur och trafikering.

Utredningen som Mittstråket tagit fram föreslår förändringar av tåg- och busstrafiken längs stråket. Rekommendationen är takttrafik, det vill säga trafiken avgår från en plats på samma tidpunkt, och knutpunkter där tåg och buss möter varandra. Det gör tidtabellerna överskådliga och mer samordnade och beräknas ge stora resandeökningar till rimliga kostnader. Utredningen visar också hur behovet av ytterligare investeringar i järnvägen se ut, som nya stationer och tågstopp, fler mötesstationer och ny järnvägsdragning mellan Sundsvall och Stöde. Två stationer föreslås slopas.

Se rapporten som helhet som PDF. Läs Mittstråkets pressmeddelande.

Bräcke ligger mitt i stråket

”Det här är ett bra kunskapsunderlag som visar att det går att knyta ihop regionerna och arbetsmarknaderna längs med Mittstråket. För Bräcke kommun som ligger mitt på linjen är det här en viktig framtidsfråga, både för skolungdomar, arbetspendlare och inte minst för det lokala näringslivet. I vår kommun finns den tredje största tågstationen i Mittstråket, och vår målsättning är att ännu fler ska kunna använda kollektivtrafiken.”

Sven-Åke Draxten, kommunstyrelsens ordförande Bräcke.

”För att fortsätta utveckla trafiken och orterna i stråket krävs samsyn kring både investeringar i infrastrukturen och hur trafiken ska läggas upp. Därför är den kunskap som tas fram genom projektet, som den här rapporten, betydelsefull.”

Sven-Åke Draxten, kommunstyrelsens ordförande Bräcke.

Stavre station pekas ut

En grundpremiss för utredningen har varit att hitta åtgärder för att korta restiderna mellan Östersund-Ånge-Sundsvall till en timme vardera. En åtgärd för att nå de körtidskraven som föreslås i rapporten är att avveckla Stavre station som ligger mitt emellan Bräcke och Gällö. Idag har Stavre ett stort utbud av tågavgångar, men få av- och påstigande.

”Bräcke har under processen varit tydlig med att vi har en annan syn på stationen i Stavre, där vi menar att det finns potential för att öka resandet och att det med en förändring av plattformsläget kan gå att korta restiden också om man behåller en station i Stavre.”

Sven-Åke Draxten, kommunstyrelsens ordförande Bräcke.