Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tingshusets Pernilla Hellan om kulturhusdebatten: "Ska vi bara vara konsumenter av kultur som skapas någon annanstans?"

Gamla tingshusets verksamhetsledare reagerar starkt på Östersunds kommuns kultursamordnares uttalande om vad ett kulturhus ska rymma. Pernilla Hellan ifrågasätter Östersunds kommuns strategi om framtida kulturhus.

Annons

Pernilla Hellan ifrågasätter Östersunds kommuns strategi om framtida kulturhus.

I förra veckans ÖP kan man läsa följande uttalande av Lena Byström, kultursamordnare i Östersunds kommun:

– Politiken har ju pekat ut en riktning som säger att om vi bygger något nytt så ska det vara konsumtionslokaler, det vill säga att man ska kunna gå på kulturarrangemang av alla de sorter. Arbetslokaler är egentligen inte kommunens uppdrag.

Läs kommunens planer om kulturhus: "I stället för att göra ett kulturhus så gör vi två"

Man kan tolka detta uttalande som att medborgarens roll i kulturen ska vara åskådarens, inte utövarens. Medborgarna i Östersunds kommun ska vara konsumenter av kultur som skapas någon annanstans. Eller åtminstone helt utan kommunens inblandning. Jag tror inte på att ställa kultur och idrott mot varandra, de utgör båda luststyrda folkliga aktiviteter med stora hälsofördelar. Men vi kan dra en parallell: Om jag är aktiv i en idrottsförening och vill boka en lokal för träning så gör jag det via kommunen. De har en hallbokningsansvarig, men jag kan också få hjälp direkt av personalen i växeln. Varför ska kommunen tillhandahålla sporthallar? Där finns ju ändå inga publikplatser. Där får alla vara med oavsett om de är förfärdigade proffsspelare eller helt saknar bollsinne. Sporthallar är arbetslokaler. Utan fotbollsplaner, idrottshallar och knattefotboll blir det inga publikdragande ÖFK-matcher.

Medborgarens roll i kulturen ska vara åskådarens, inte utövarens

Låt mig förtydliga: Utan arbetslokaler där övning kan ske blir det ingen konsumtionsidrott. Och jämförelsevis: Utan lokaler och utrymmen för fritt kulturutövande blir det heller inga färdiga uppsättningar för medborgarna att konsumera. Åtminstone inte från Östersund. De som är aktiva på ett eller annat sätt i Föreningen Tingshuset är både utövare och konsumenter av kultur. Som verksamhetsledare representerar jag en verksamhet som idag drivs med stöd av kommunen och vars åsikt är att alla har rätt att delta i kulturaktiviteter, helt oavsett om det resulterar i någon form av framträdande eller inte.

Jag tror inte på att ställa kultur och idrott mot varandra.

Vi på Tingshuset vet redan att kommunen har planer på att säga upp avtalet med Föreningen och därmed med alla de som idag utövar sin kultur i våra lokaler. Om kommunens plan är att sedan fortsätta att lyfta sin hand från andra kulturella arbetsytor, vad händer då med de övriga verksamheter som idag uppbär kulturstöd från kommunen? Och inte minst, vad händer med de kommunala kulturskolorna?

Jag anser att kulturen är till för alla och att det måste finnas ytor som är befriade från krav på prestation för konsumtion. Jag anser också att Östersunds kommun som varande kommunens största arbetsgivare visst har ett ansvar att erbjuda arbetslokaler för kultur.

Karin Thomasson målar i samma artikel (angående Storsjöteatern) en lite mjukare bild när hon säger att man har fortsatta intentioner att skapa kulturhus och att ett kulturhus har bredare användningsområden och andra kulturpolitiska värden. Det låter som att Byström och Thomasson uttrycker olika åsikter i en viktig fråga. Bör inte kommunens tjänstemän och politiker ha samma åsikt, åtminstone i sin kommunikation med allmänheten? Jag ber er nu att förtydliga era uttalanden. Har ni inom kommunen en gemensam bild av var kulturen ska få finnas och i vilken form den ska äga rum? Ska kommunen i framtiden arbeta för att möjliggöra konsumtion av kultur men inte skapandet av den? Och har andra kulturföreningar än Föreningen Tingshuset anledning att känna oro inför framtiden?

Pernilla Hellan

Verksamhetsledare för Föreningen Tingshuset. (Föreningen Tingshuset är den ideella förening som driver Kulturhuset Gamla Tingshuset på uppdrag av Kultur och Fritidsnämnden.)

Läs vad kommunens Karin Thomasson svarar

Gamla tingshuset

Pernilla Hellan, verksamhetschef på Tingshuset

Annons