Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Lagom stressnivå för personalen

Arbetstiden för sjuksköterskor och undersköterskor på de medicinska avdelningarna vid Östersund sjukhus präglas till 74 procent av en stressnivå som är lagom eller låg. Det är ett av många resultat som finns i en rapport som tagits fram efter Arbetsmiljöverkets inspektion förra året.

För ganska exakt ett år sedan utförde Arbetsmiljöverket en inspektion på delar av de medicinska specialiteterna på Östersunds sjukhus.

Inspektionen gjordes efter diskussioner om arbetsbelastning, stress och arbetsrelaterad ohälsa på några avdelningar.

Ett krav från Arbetsmiljöverkets sida var att en neutral handlingsplan med åtgärder upprättades. En arbetsgrupp tillsattes bestående av såväl fackliga representanter som enhetschef och vårdutvecklare.

Den metod som användes var självskattning av bland annat stressnivåer, aktiviteter, vårdtyngd, handledning och rörelsemätning.

Samtliga sjuksköterskor och undersköterskor på sex avdelningar ingick i undersökningen som varje kvart beskrev de aktiviteter som utfördes och varje timma skattade sin egen stressnivå. 42 662 kvartar med aktiviteter registrerades, 10 630 timmar stressbedömdes.

Intresset och engagemanget från personalen var stort – täckningsgraden var hela 90 procent.

Av resultatet framgår att sjuksköterskor och undersköterskor uppskattar att den egna arbetstiden till 74 procent präglas av en stressnivå som är lagom eller låg. 6 procent av arbetstiden skattar personalen stressnivån som mycket hög. Stressnivåerna är i stort sett lika i de två yrkesgrupperna.

Variationen av stressnivåerna över dygnet följer i stor sett de aktiviteter som normalt pågår med lägst stressnivå vid exempelvis överlämning och högst vid provtagning, läkemedelsutdelning och omvårdnad. Lägst stressnivå återfinns på nattpassen och på helgerna.

Ett svagt samband mellan vårdtyngd och stressnivåer kan ses, men varierar mellan avdelningarna.

Rapporten visar även att sjuksköterskors och undersköterskors tid till 53 procent utgörs av allmän och specifik omvårdnad, 10 procent utgörs av rapportering, 8 procent av dokumentation och 2 procent av utvecklingsarbete.

Handledning av studenter och inskolning av ny personal sker parallellt med ordinarie arbete och tar mycket tid. På ett år passerar 135 studenter och 90 nyanställda.

De fakta som tagits fram och återfinns i rapporten kommer nu att bli ett viktigt verktyg i en rad förbättringsarbeten. Varje avdelning och enhet har möjlighet att dyka ner i sina egna siffror, besluta vad som är viktigast att jobba med, lära av varandra, ändra arbetssätt och se över att rätt personal utför rätt arbetsuppgifter.

Viktigt är naturligtvis också att undersökningen följs upp så att vi på sikt kan se att arbetsmiljön för landstingets medarbetare utvecklas åt rätt håll.

Björn Eriksson

landstingsdirektör

Lisbet Gibson

chef för Centrum för medicinska specialiteter

Anna-Karin Andersson

vårdutvecklare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel