Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Landshövdingen sågar ny region Stornorrland

I en skrivelse till regeringen är länsstyrelsen och dess landshövding Jöran Hägglund inte nådig med kritiken.

På punkt efter punkt sågar Länsstyrelsen i Jämtlands län föreställningen om Stornorrland som en fungerande regionbildning.

Välfungerande region | Omfattande analyser saknas. Det är i dag svårt att hitta kriterier som talar för en storregion.

Befolkningsunderlaget | Region Stornorrland skulle täcka en yta som är större än de felsta länder i Europa samtidigt som befolkningsunderlaget skulle vara hälften av Västra Götalands.

Ytan | Avstånden är så stora att stordrift eller koncentration av verksamhet innebär att lokal kunskap och kännedom försvinner. Länsstyrelsen sammanfattar: "Stora avstånd och gleshet går emellertid inte att överbrygga med en ny stor region i norra Sverige."

Täthet | Länsstyrelsen menar att regeringens kriterier för regionförstorning landar fel. Sett till tillväxt är det täthet och inte befolkningens totala storlek som är intressant. Antalet invånare i en region måste alltså relateras till regionens yta.

Regionsjukhus | Enbart hälften av länets sjukresor går till Umeå i dag. Den andra halvan åker till en annan sjukhusregion. Den trend som kan skönjas är att vården står inför en ökad specialisering på nationell och internationell nivå. Mycket talar därför att regionsjukhus har spelat ut sin roll och att man i stället bör se till specialistsjukhus.

Forskningsmiljöer | Det finns ingen naturlig samhörighet mellan universiteten i norra Sverige. Eftersom näringslivet skiljer sig åt mellan dagens norrländska län behövs det fortsatt flera universitet för att stödja de lokala branschstrukturer som finns.

Arbetsmarknadsregion | Ur arbetsmarknadssynpunkt finns inga naturliga fördelar med regionförstorning eftersom avstånden är för stora.

Nordens Gröna Bälte | Området Jämtland, Västernorrland på den svenska sidan och Nord- och Sörtröndelag på den norska sidan har 800 000 invånare, ledande forskning, industri och går kust till kust. Länsstyrelsen ställer sig frågan hur utvecklingen av detta område kommer påverkas av en regionförstorning.

Arlanda | Infrastrukturen i Norrland är inriktad på ökad tillgänglighet till Stockholmsområdet. Som exempel kan nämnas att den naturliga mötesplatsen är Arlanda om representanter från de olika norrlandslänen ska mötas. Den största pendlingen från Jämtlands län till ett annat län går också just till Stockholm.

Avslutningsvis | Slutsatsen är att "Ett nytt storlän i norr kommer att ha väldigt stora inomregionala skillnader. [...] Länsstyrelsen ser således att det behöver göras omfattande analyser av fördelar/nackdelar kring större regioner och att indelningskommittén inför ett förslag till ny regionindelning måste se på ett antal alternativa områdesindelningar än ett Stornorrland."