Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Landstingsledningen väntar på ett under

Landstingets ekonomi visar i delårsbokslutet för augusti på en mycket negativ prognos för helår 2013. Vi C-ledamöter har lagt flera konkreta förslag där vi kräver att de fattade besluten för att nå målen och få en budget i balans ska verkställas.

Annons

På senaste styrelsen lade vi fram ytterligare yrkanden för att förbättra redovisningen och uppföljningen av ekonomin.

• Landstingsfullmäktige har fastställda mål och då främst inom tillgänglighet och väntetider. Dessa måste uppnås. Det är oacceptabelt att länets befolkning får vänta för länge på den vård de behöver. Om vi jämför oss i landet ligger vårt landsting långt efter många andra på flera målområden.

• Vi kräver en analys av läget inom primärvården där siffror visar att personaltätheten ökat och utfört arbete minskar kring läkartid och sjuksköterskor. Vi kräver även en analys av primärvårdens arbetsorganisation så att man gör rätt saker, i rätt tid av rätt kompetens.

• Vi kräver att landstingets investeringar måste rymmas inom den beslutade ramen! I delårsbokslutet visar man att det planeras för investeringar för 2013 på 140 miljoner kronor. Den beslutade ramen är 85 miljoner kronor.

• Vi vill se en analys av varför intäkterna från patientavgifterna minskar.

• Vi vill att den särskilda åtgärdsplanen för återställande av underskott som togs upp i delårsbokslut i april 2013 tas fram. Det är oacceptabelt att beslut inte genomförs.

• Vi föreslår åter att landstingsdirektören får i uppdrag att i samråd med våra anställda genomföra en 1-procentig effektivisering i all verksamhet.

I det dagliga arbetet kan man hitta smått och stort som inte skapar ett värde i verksamheten och detta bör snabbt genomföras som effektiviseringar.

• Vi anser att det är viktigt att förvaltningen ser över hur periodiseringar inom ekonomi och utvärdering av mätresultat används. Vi vill kunna följa upp hur verksamheten utvecklas och hur många tjänster vi har och hur de använder sin tid i verksamheten. De uppgifter vi har i dag visar på en otydlighet och är svåra att jämföra under året och mellan åren.

De flesta av våra yrkanden avslogs av majoriteten i landstingsstyrelsen. De sitter och väntar på ett under eller att ytterligare pengar ska komma från regeringen. Det senare har uttryckts i klartext efter senaste styrelsemötet.

Vi anser att det behövs en djupdykning ner på detaljnivå och/eller att börja om från början utifrån hur behoven ser ut inom respektive område.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel