Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Långt kvar till beslut om Rödkulleprojektet

debatt Debatten om Rödkulleprojektet har blossat upp inför valåret 2014. Somliga vill undvika ärendet som en valfråga. Andra säger att det redan är en valfråga.

Mycket talar för det senare, särskilt givet resultaten från den nyligen genomförda opinionsundersökningen och förra årets namninsamling vilken visar en tydlig negativ inställning från medborgare i närheten av Åre.

Naturskyddsföreningen upplever att debatten är alltför insnävad, utan helhetsbild. Ett flertal faktorer verkar glömmas i kommunikation till allmänheten.

Åresjön har, genom att vara ett Natura 2000-område, ett starkt skydd i EU-lagstiftningen. Därför har länsstyrelsen krävt en tillståndsprövning.

Det handlar alltså i dagsläget inte om att våra politiker kan fatta beslut om genomförande. Det handlar om huruvida beslut ska tas om att gå vidare i processen om tillstånd enligt miljöbalken. Ett eventuellt tillstånd är dessutom överklagbart.

Tar Åre kommun beslut om att gå vidare så innebär detta, bland annat, följande omfattande kompletteringar i miljökonsekvensbeskrivningen:

• En sammanvägd bedömning av hela projektets, pågående verksamheters och framtida planerade verksamheters, påverkan på Åresjön – inklusive dagvattenhantering från det planerade området, skidområdet samt de planerade liftar och nedfarter som Skistar har kommunicerat i mediala utspel.

• En detaljerad utredning för uppkomst av moränskred och slamströmmar för att utreda om planernas genomförande leder till risker för hälsa och säkerhet.

• En ny bullerberäkning.

• En noggrann utredning om spel- och/eller häckningsplatser för skyddade fågelarter.

• Dispensansökan från fridlysningsbestämmelser enligt artskyddsförordningen.

• Insatstid för räddningstjänst i området vid halt vinterväglag på den branta Ullådalsvägen.

• En VA-utredning som klargör hur det befintliga avloppssystemet och det redan överbelastade Vikverket ska klara en utökad belastning från Rödkulleområdet och övrig exploatering.

Detta och mer därtill ska ingå i en ansökan innan en tillståndsprövning över huvud taget kan ske. Några detaljplaner kommer inte att kunna antas innan en prövning är klar.

Det rör inte bara de omdebatterade områdena 4 och 5. Alla 14 detaljplanområden, redan pågående markanvändning och planerade liftar, nedfarter och annan bebyggelse ska inkluderas i ansökan.

Detta innebär en stor kostnad. Vi förutsätter att exploatören, inte skattebetalarna i Åre kommun, bär hela detta kostnadsansvar. Även om det föreligger en reell risk för att ett tillstånd i slutändan inte kan ges.

Det faktum att markägare kommer att plocka bort vartenda ledkryss och sluta underhålla de omåttligt populära skidlederna i området, nämns inte i debatten. Vi menar att inte heller detta faktum, som är av stort allmänintresse, bör sopas under mattan.

Malin Sahlin

ordförande Åre Naturskyddsförening

Bengt-Göran Carlsson

vice ordförande Åre Naturskyddsförening