Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Intressant fakta från Tobaksfakta

/

Minst 250 000 personer i Sverige har slutat röka med hjälp av snus.

Annons

Det var en oavsiktlig (?) sensationell nyhet som antitobakslobbyisterna Tobaksfakta delade med sig av under ett seminarium om tobaksreglering arrangerat av Svenska Tobakstillverkarföreningen. Tobaksfakta är starka motståndare till att snus kan hjälpa människor att sluta röka. Som argument för den uppfattningen menar man, med stöd från Nationella folkhälsoenkäten, att endast var fjärde snusare är en före detta rökare.

På Tobaksfaktas hemsida kan man hitta ytterligare uppgifter som stöder det påståendet. I ett faktablad skriver Tobaksfakta själva att fyra av tio snusare aldrig har rökt. Det betyder alltså att en majoritet av antalet snusare, sex av tio, tidigare har rökt.

Vad Tobaksfakta själv missar är att deras egen invändning är det bästa argumentet för att snus är ett fungerande hjälpmedel för den som vill sluta röka och därmed minska antalet tobaksrelaterade sjukdomar. I Sverige finns det en miljon snusare enligt Svenska Tobakstillverkarföreningen. Om 25 procent av dessa består av tidigare rökare, alltså 250 000 personer så är snus det i dag bäst tillgängliga hjälpmedlet för att sluta röka.

De flesta, omkring sex av tio slutar röka utan hjälpmedel. Så ur vetenskaplig synpunkt är givetvis den bästa metoden för att sluta röka att sluta tända och köpa cigaretter. Men för den grupp som söker hjälpmedel att sluta röka är alternativen till snus väldigt ineffektiva. Redan 2012 skrev Läkemedelsvärlden att Nikotinersättningsmedel (plåster, tuggummi) "tycks inte vara till någon större hjälp när man vill sluta röka".

Bakgrunden är en amerikansk studie som följt de långsiktiga effekterna av att använda nikotinersättningsmedel. Vid varje undersökningstillfälle under fem års tid hade omkring 30 procent av deltagarna återgått till att röka.

Det svåra är inte att sluta röka. Utan att förbli rökfri.

– Vår studie visar att ersättningsmedlen på lite längre sikt inte har större effekt än när rökare slutar på egen hand, svarade forskaren Hillel Alpert vid Harvard School of Public Health i en kommentar till Läkemedelsvärlden.

Det är skillnad på tobak och tobak. Cigaretten drabbar inte bara brukaren själv utan även andra genom passiv rökning. Hälsoriskerna är mycket klara med bland annat lungcancer, kol och försämrad blodcirkulation som följd. Tobak är givetvis inte hälsokost men till skillnad från cigaretter medför ett beroende varken allvarliga sjukdomar eller en dödlig utgång enligt det aktuella forskningsläget. Enligt Tobaksfaktas egna uppgifter röker 10 procent av invånarna i Sverige dagligen. Varje år insjuknar 100 000 svenskar i rökrelaterade sjukdomar och varje år dör 12 000 svenskar som en följd av sin rökning.

Det vore därför välkommet om Tobaksfakta anslöts sig till linjen om en skadereducerande strategi för att minska tobakens skadeverkan. Tobaksfaktas egna uppgifter visar vilket kraftfullt verktyg snuset kan vara för ett rökfritt Sverige.

En sådan linje vore dessutom både mer verkningsfull och realistisk än en nollvision mot tobak som bara lurar in rökare i verkningslösa nikotinersättningsmedel.

Annons