Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Luftmiljön i Östersund har blivit bättre

Sedan 1989 har kommunen mätt luftmiljön i centrala Östersund. Det har gjorts under vinterhalvåret vid Z-gränd.

Annons

Där har man mätt sot, partiklar, kvävedioxid, svaveldioxid, lättflyktiga organiska föreningar och polycykliska aromatiska kolväten.

Fram till i dag har minskningen av kvävedioxid varit 30 procent. Den största anledningen till det är varmare medeltemperaturer under vintrarna. Även de andra halterna har legat under gällande miljökvalitetsnormer.

På grund av det tycker samhällsbyggnadsförvaltningen att mätningarna vid Z-gränd ska avslutas.

Däremot kan det finnas en risk att miljönormer överskrids vid stadens trafikerade gator, även om det bedöms som osannolikt.

Därför föreslår förvaltningen att man i stället ska göra riktade mätningar på partiklar i den typen av miljöer.