Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Lyckat test med sex timmars arbetsdag i Östersund väckte vice statsministerns intresse

Under ett halvår fick socialsekreterare i Östersund chansen att prova sex timmars arbetsdag med bibehållen lön och arbetsmängd. Nu har projektet utvärderats och visar på stora förbättringar i arbetsmiljön.
Under fredagen kom vice statsminister Isabella Lövin (MP) på besök för att lära mer om "Östersundsmodellen".

– Att kunna gå ner till sex timmars arbetsdag på ett flexibelt sätt som de har gjort här är väldigt inspirerande. Jag tror det är någonting som fler arbetsgivare skulle kunna titta på för att få personalen att må bättre, säger vice statsminister Isabella Lövin (MP).

Allt fler arbetsplatser i landet gör försök med sex timmars arbetsdag. Dels handlar det om privata tjänsteföretag som vill skapa attraktiva arbetsplatser och som tror på färre men effektivare arbetstimmar. Under senare år har också flera kommuner och landsting valt att testa olika former av arbetstidsförkortningar. Anledningarna här handlar främst om att tackla problem med hög sjukfrånvaro och stor personalomsättning men också att göra jobben mer attraktiva.

Exemplen är många; Svartedalens äldrecentrum i Göteborg, äldreboendet Sjöjungfrun i Umeå, två avdelningar vid Norrlands universitetssjukhus, socialsekreterare i Angered och ortopedkirurgiavdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal.

I slutet av förra månaden beslöt Malmö stad för att låta personal prova sex timmars arbetsdagar under nästa år. Sedan september arbetar socialsekreterare i Sundsvall två timmar mindre per dag.

– Jag vet att det finns många olika modeller när det gäller mer flexibel arbetstid och jag tror det är något alldeles nödvändigt i framtiden, konstaterar vice statsministern.

På Socialförvaltningen i Östersund föddes idén hos förvaltningschef Helén Eurenius i fjol då det stod klart att sjukskrivningstalen hade ökat. Bland socialsekreterarna som hanterade försörjningsstöd var nära 16 procent av personalstyrkan sjukskriven. Något var tvunget att göras. Hon presenterade ett förslag om minskad arbetstid men med bibehållen lön. 18 personer nappade på förslaget.

Upplägget var följande: deltagarna förväntades arbeta 75 procent, två timmar kortare per dag eller en helledig dag i veckan, handläggarna fick själva välja. Kravet var att samma arbetsinsats och ärendemängd motsvarande heltid skulle hinnas med. Verksamheten förväntades fungera mellan klockan 8 till 17 som vanligt. Och inga ökade kostnader accepterades. Syftet var att se om upplägget kunde ge effekter på arbetsmiljön och ha någon förebyggande effekt på sjukfrånvaron.

– Resultatet visade sig vara mycket lyckat. Jag tror att det finns stor potential i att använda det här verktyget, under kortare eller längre perioder, för att förbättra arbetsmiljön, och troligen även minska sjuktalen, säger Helén Eurenius.

Enligt utvärderingen som gjordes hittade personalen nya effektivare arbetssätt, de upplever sig ha fått mer tid för återhämtning, mer energi och har känt sig gladare och piggare. Allt detta har i sin tur gjort att handläggarna blivit effektivare på jobbet då de bättre kunnat fokusera på sitt arbete.

Men någon effekt på sjukskrivningarna har inte kunnat konstateras. Projekttiden var för kort. En längre period kräver politiskt beslut, förklarar Helén Eurenius.

Men trots alla goda effekter är en permanent införsel av arbetssättet inte aktuellt. Helén Eurenius ser farhågan att produktiviteten riskerar att minska över tid och att en organisation med färre arbetstimmar blir mer sårbar.

– Däremot tror jag att det är ett jättebra arbetssätt som kan användas i cykler för att främja arbetsmiljön, säger hon.

Kanske kommer Miljöpartiet att lyfta upp kortare arbetstid och friår på agendan igen.

– Jag tycker absolut att vi ska lyfta de här frågorna. Men det finns ingen färdig modell. Däremot tittar regeringen nu på olika modeller för att ta ut ökad produktivitet i mer tid och det här är ett exempel på det, säger Isabella Lövin.

Läs även: Socialsekreterare om sex timmars arbetsdag:” Jag skulle gärna fortsätta”

"Östersundsmodellen" i korthet

18 personer fick under sex månader minska sin arbetstid till 75 procent samtidigt som arbetsbördan och lönen motsvarade heltid. Projektet utvärderades genom två enkätundersökningar där deltagarna fick uppskatta sin arbetssituation innan och under projekttiden. Så här föll resultaten av enkäterna ut:

Andelen som ansåg sig ha tillräcklig tid att utföra arbetsuppgifterna ökade från 57,2 till 75,1 procent.

Andel som upplevde negativ stress sjönk från 57,1 till 12,6 procent.

Andel som upplevde sig kunna slappna av från arbetet under sin fritid ökade från 50 till 93,8 procent.

Andel som hade krafter kvar att genomföra fritidsaktiviteter ökade från 57,2 till 93,8 procent.

Andel som tyckte det var roligt att gå till jobbet ökade från 69,3 procent till 87,5 procent.

Andel som tyckte att Socialförvaltingen är en attraktiv arbetsgivare gick från 53,8 till 60 procent.

Andel nöjda med arbetssituationen i sin helhet. Från 50 till 87,6 procent.

Om korta arbetsdagar kan påverka sjukfrånvaron gick enligt utvärderingen inte att dra slutsatser kring. "För att se effekter på sjukfrånvaron skulle projektet behövt pågå under minst ett år", konstateras i analysen.