Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

M vill ha en modern skola för alla

Alliansen har sedan 2006 inlett en upprustning av den svenska skolan med större fokus på att stärka lärarnas roll och lägga fokus på kunskap. Det är bra, men skolan står fortfarande inför stora utmaningar. Därför väljer Moderaterna att förnya sin skolpolitik.

Det är helt avgörande att vända den nedåtgående resultatutvecklingen för landets elever och den bristande likvärdigheten mellan skolor.

Skolverket rapporterar att likvärdigheten i grundskolan brister, och denna trend måste brytas om alla ska få en bra start i livet.

Vi har studerat vad som skapar en framgångsrik skola. Slutsatserna är tydliga. De viktigaste verktygen för mer kunskap och likvärdighet är engagerade lärare, återkommande uppföljning av elevernas kunskaper i främst läsning och matematik, tydlig återkoppling till eleverna, mer undervisningstid och mer individuellt utformat stöd för dem som behöver.

Därför presenterar vi förslag för stärkt lärarroll, mer av prov och betyg, utökad undervisningstid och stora satsningar på undervisningsstöd, särskilt för de yngsta eleverna.

I Östersund är det enligt Skolverket en fjärdedel av eleverna i årskurs 9 som inte uppnår målen i ett eller flera ämnen. Det är över rikssnittet och ett tydligt tecken på att skolan inte ger eleverna i vår kommun den hjälp de behöver. Vi anser att det är viktigt med tydligare och tidigare återkoppling mellan lärare och elev.

För att de reformer och åtgärder som vi föreslår ska vara effektiva att vända den negativa resultatutveckling krävs att viktiga strukturer som läroplaner och skollag redan är på plats. Under de senaste sex åren med Alliansen i regeringsställning har den svenska skolan genomgått omfattande reformer för att få på plats just dessa nödvändiga strukturer.

Vi är nu redo att fortsätta att förbättra den svenska skolan med riktade åtgärder för att höja kunskapsresultaten och bryta den negativa trenden med mindre likvärdiga skolor.

Skolan ska utformas efter elevens behov och därför vill vi satsa mer på den formativa bedömningen som innebär tydligare och mer frekvent återkoppling till eleven. Vi vill införa obligatorisk förskoleklass och behovsbedömning från den här klassen för att eleven ska få rätt hjälp och stöd från början. Betyg ska ges från årskurs 3, vilket är samma årskurs som eleverna gör sina första nationella prov. Det finns mycket som tyder på att elever från studieovana hem gynnas av betyg från tidig ålder, då de ger en tydlig signal till elever, lärare och föräldrar om elevens behov och förutsättningar.

Vi ser även att det finns ett tydligt behov av mer tid mellan lärare och elev. Forskningen visar att med skickliga lärare kan kunskapsresultaten snabbt förbättras. Därför föreslår vi fler speciallärare, en satsning på lärarhandledare för svaga skolor och mer undervisningstid, med fokus på matematik och läsning.

Moderaterna ser allvarligt på sjunkande resultat och ojämlika förutsättningar. Därför vill vi nu gå vidare med ytterligare satsningar för att skapa en modern skola för alla.


Saila Quicklund (M)

länsordförande och riksdagsledamot

Tomas Tobé (M)

ordförande utbildningsutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel