Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Människors engagemang bästa garantin

Svar på debattartikel från 154 läkare infört i ÖP fredag 11 november 2011. Många har uttryckt oro inför framtiden i och med att vi önskar bilda en gemensam regionkommun (landsting) med Västernorrlands landsting.

Vi som företräder majoritetspartierna i landstinget, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att det är en naturlig reaktion att vilja veta vad som kommer att hända med sjukvården – gärna i form av garantier.

Våra garantier kan sträcka sig så långt att vi även i fortsättningen ska arbeta för en bra hälso- och sjukvård med god tillgänglighet i hela vårt län. En del i att klara det är att arbeta för en utveckling i länet – fler arbetstillfällen och en ökad befolkning.

Det kräver ett offentligt engagemang för andra frågor än sjukvård som kollektivtrafik, kultur, utbildning och inte minst stöd till näringslivsutveckling. Det i sin tur kräver engagerade människor i företag, föreningar och i politik.

Vi inom S, V och MP delar läkarnas synpunkter att landstinget ska ge invånarna den allra bästa vården i alla situationer.

Och när det bildas en region med Västernorrlands landsting så kommer vi, som tidigare, att:

• Ha patienternas behov till den allra bästa vården för ögonen.

• Fortsätta utveckla hälso- och sjukvården i vårt län.

• Fullfölja det fortsatta arbetet med utbildningsinsatser.

I det arbetet kommer den högspecialiserade vården inte att förändras och sjukvårdsregionen i Norrland kommer att kvarstå. Där- emot kommer det säkert att bli förändringar i verksamheterna.

Ser vi bakåt i tiden, bara under de senaste fyra åren, så har bland annat läkareutbildningen regionaliserats, vi har ett regionalt cancercentrum och en utökad och processintegrerad telemedicin har skett. Utveckling av vården sker i vardagen på varje enhet och tillsammans med kollegor i de andra landstingen i till exempel de medicinska chefssamråden inom Norrlandstingens Regionförbund. Så har det varit under flera år och det är inget som förändras i och med en regionbildning.

För sjukvården kommer regionbildningen främst att påverka övergripande ledning och administration i våra två nuvarande landsting.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att regionbildningen ökar våra möjligheter att arbeta för att öka regionens attraktionskraft för såväl oss som redan bor här och för dem som kan tänkas sig att flytta hit som för företag.

Fler jobb leder till fler invånare och därmed till fler skattekronor som ska användas till ständig utveckling av välfärden.

Fullmäktiges beslut innebär att vi kan arbeta vidare med frågan och det kommer att finnas fler tillfällen under de kommande tre åren för dialog, frågor och att fördjupa sig i formerna för fortsatt samarbete med Västernorrland.

Slutligen vill vi påminna om att vi måste tänka på – när vi efterfrågar en konsekvensanalys – att svensk hälso- och sjukvård idag står inför enorma utmaningar.

Något som kan nämnas är den allt äldre befolkningen, arbetet med folkhälsan och problemen som har samband med klimatförändringarna. 

Samtidigt som utmaningarna är enorma så är det allt tydligare att vi har en världsekonomi som påverkar oss och dessutom, och för närvarande, en regeringspolitik som inte ger oss de bästa förutsättningarna.

Harriet Jorderud (S)
Robert Uitto (S)
Monalisa Norrman (V)
Anna Hildebrand (MP)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel