Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mer resurser till barnen – vår framtid!

En gång hade Sverige världens bästa förskola. Så är det inte längre. Barngruppernas storlek har successivt ökat och vi är oroliga för hur miljön i förskolan påverkar barnen i dag och på längre sikt.

Nu säger Östersunds föräldrar stopp – det är dags att satsa på barnen!

Trots kritik från bland annat Sveriges Psykologförbund tog Skolverket 2013 bort sin rekommendation om att det bör vara max 15 barn per avdelning i förskolan. Detta trots att trenden tydligt visar att barngrupperna blir större och större.

Dessutom regleras miljön för våra förskolebarn i princip endast av brandskyddsreglerna, de omfattas inte av arbetsmiljölagen. Detta har i kombination med tilltagande besparingsiver medfört stora barngrupper, försämrad miljö för barn och arbetsmiljö för personalen samt otillräcklig personaltäthet.

Barngruppernas storlek i förskolan har successivt ökat inom Östersund kommun, varje gång har ökningen sagts vara tillfällig.

Under 2013 drev majoriteten i barn- och utbildningsnämnden (S, C och MP) igenom ytterligare förstoring av barngrupperna. Från och med 1 mars i år är max antal barn i barngrupperna 19 barn.

Det är återigen sagt att detta endast ska vara en tillfällig lösning, men en blick bakåt i historien ger skäl att tvivla.

Skollagen säger att barnets bästa ska vara utgångspunkt i all verksamhet. Vi menar att Östersunds kommun bryter mot detta och låter ekonomiska intressen gå före barnens bästa.

Vi föräldrar till barn i förskolan ser det som mycket oroväckande att barngruppernas storlek än en gång utökas. Detta utifrån att barnens emotionella behov har svårt att tillgodoses.

Det kan röra sig om att pedagogerna inte hinner agera i små och stora konflikter som uppstår mellan barnen, ordna med extra resurser för barn med speciella behov eller något så basalt, men ändå viktigt, som att kunna vara med ett fåtal eller ett barn i taget någon gång under dagen.

Detta är praktiskt taget omöjligt i dag och om inte barngrupperna blir mindre når vi aldrig dit. Med stora barngrupper följer också frågan: Kan barnens säkerhet verkligen garanteras i den dagliga verksamheten?

Skolverket har gjort en sammanställning av forskning kring sambandet mellan strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i förskolan. Där tydliggörs det att optimal pedagogisk kvalitet kan uppnås först om barngruppens storlek blir betydligt mindre än dagens barngrupper.

Det är väsentligt, och även alla barns rättighet, att få rätt förutsättningar från början i förskolan. Minskad storlek på barngrupperna ger bättre förutsättningar för emotionell utveckling och högre pedagogisk kvalitet. Det möjliggör även att förskolan kan fungera som ett verktyg för att förebygga psykisk ohälsa hos barn.

Vi menar att mindre barngrupper i förlängningen skulle innebära stora samhällsekonomiska vinster för Östersund kommun.

Förskoleupproret startade i februari 2014 som en direkt reaktion på beslutet att utöka barngrupperna med ytterligare ett barn. På en vecka samlades 3 200 namnunderskrifter in och överlämnades till barn- och utbildningsnämnden.

I dag har gruppen ”Föräldrauppror i Östersund mot större barngrupper i förskolan” på Facebook över 1 000 medlemmar.

Förskoleupproret kräver att Östersunds kommun:

• påbörjar ett aktivt arbete för att minska barngrupperna till max 15 barn

• ökar personaltätheten till minst 1 pedagog per 5 barn

• hanterar brist på förskoleplatser utan att öka barnantalet i befintliga grupper

• sätter barnens bästa i fokus

Den 24 maj demonstrerar vi för att visa Östersunds politiker att vi menar allvar med våra krav. Kom till Badhusparken klockan 13 och visa att barnen är värda att satsa på.

Och utöva din medborgarmakt när det är dags att gå till valurnorna i höst. De politiker som vill ha våra röster måste prioritera rätt!

På måndag eftermiddag klockan 14.30 hålls en livesänd debatt mellan lokala politiker på OP.se, där förskolan ska debatteras. Mer information här.

Förskoleupproret

Frida Söderlund, Hanna Liljendahl, Richard Söderlund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel