Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mittuniversitetet: Samverkan lönar sig

Den regionala utvecklingen och tillväxten står inför framtida utmaningar i Jämtland och Västernorrland. Exempelvis gör den demografiska situationen i våra län att en historisk generationsväxling väntar de kommande åren.

Antalet ungdomar som träder in på den regionala arbetsmarknaden kommer att vara färre än de som går i pension inom en överskådlig framtid.

Av ständig vikt är att skapa förutsättningar för att så många som möjligt har rätt kompetens på framtidens arbetsmarknad. Att stärka dialogen och samarbetet mellan universitet, företag och offentlig sektor är ett viktigt bidrag för att säkra försörjningen av kompetens, både i dag och i framtiden.

Det är därför glädjande att en ny undersökning som Mittuniversitetet låtit genomföra visar att det finns ett stort intresse för att samverka ännu mer med universitetet.

Undersökningen är genomförd bland Jämtlands och Västernorrlands samtliga kommuner och ett 70-tal större företag i regionen. Den visar att nästan alla kommuner och en övervägande del av företagen vill starta ett samarbete eller utöka ett redan pågående samarbete.

Resultaten visar också att den vanligaste formen av samarbete sker genom universitetets studenter. Under de senaste två åren har nära hälften av de tillfrågade kommunerna och företagen haft någon form av samarbete genom universitetets studenter.

Det kan exempelvis handla om praktik, mentorskap, kompetenskontrakt eller examensarbeten. Åtta av tio är mycket eller ganska nöjda med det samarbetet. Här finns ett stort intresse för fortsatt och utvecklat samarbete.

Merparten av de tillfrågade har inte haft någon forsknings- eller innovationssamverkan med Mittuniversitetet. Ett relativt förväntat resultat med tanke på den näringslivsstruktur som finns i våra län med många mindre företag. Ungefär var sjunde tillfrågad har haft den typen av samverkan, och vi konstaterar att här finns stora utvecklingsmöjligheter.

Vi ökar våra ansträngningar för att svara på den önskan som finns om närmare samarbete, bland annat genom en utvecklingssatsning med finansiering från Vinnova.

Prioriterade mål för Mittuniversitetet är att ha en arbetslivsanknuten utbildning och en forskning i samverkan. Studenterna vill ha kontakt med arbetsgivare under sin studietid och utbildningarna utvecklas för att koppla dem ännu mer till arbetsmarknaden och forskningen arbetar för att närma sig näringsliv och organisationer.

Universitetet är en viktig pusselbit för den regionala tillväxten och kompetensförsörjningen. För att samverkan ska fungera är det nödvändigt att alla inblandade – universitet, företag och offentlig sektor engagerar sig.

Samverkan lönar sig. Insikten och förmågan att ta tillvara den kunskap och kompetens som utvecklas inom universitetet och bland studenterna bidrar till att skapa konkurrenskraftiga regioner och verksamheter.

Med gemensamma krafter ger vi oss själva möjligheter att lyckas.

Anders Söderholm, rektor

Robert Pettersson, samverkanschef

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel