Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Moraliska dilemman i nya ungdomsböcker

Förlagen ger ut allt fler rimmade bilderböcker.

Olika former av familjekonstellationer ges allt större plats i mellanåldersböcker.

Ungdomsböcker fokuserar allt oftare på ungdomars egna problem och vågar diskutera dem.

Det är några tendenser som Svenska barnboksinstitutet (SBI) funnit då man sammanställt trender, tendenser och statistik från fjolårets samlade utgivning av barn- och ungdomslitteratur.

Östersund för första gången besök av Bokprovningen, som SBI:s översikt kallas.

Två av SBI:s bibliotekarier, Cecilia Östlund och Marta Hedener, berättade nu vad de har lagt märke till bland de 1 821 böcker för barn och ungdom som utkom i fjol.

Till skillnad från år 2007, då många böcker handlade om barn som lämnats i sticket av vilsna och inkapabla föräldrar eller andra vuxna, finns i 2008 års utgivning ett tydligt moraliskt, pedagogiskt och ideologiskt mönster.

Titeln för Bokprovningen är därför ”Familj, moral och svåra val”.

Det är ingen lätt uppgift att sammanställa ett helt års bokutgivning, och floden av barn- och ungdomslitteratur tycks dessutom växa sig allt bredare.

Under 2000-talet har utgivningen vuxit med hela 55 procent. Bara i fjol steg den med 8 procent, trots att många förlag hade aviserat en neddragning av antalet böcker.

ökningen faktaböcker, serier och kapitelböcker, det vill säga böcker för barn i lågstadieåldern.

Intressant nog kunde Östlund och Hedener konstatera att allt fler lättlästa kapitelböcker ges ut på bekostnad av högläsningsböcker, något de tror kan vara ett uttryck för en allmän vilja att förbättra barns läsförståelse.

Överhuvudtaget tenderar barn- och ungdomslitteraturen att i hög grad påverkas av trender och av frågor som tas upp i den allmänna debatten.

en viktig orsak till att mellanåldersböcker (för barn i bokslukaråldern, cirka 10–13 år) om andra familjebildningar än den traditionella kärnfamiljen på allvar gavs plats i 2008 års utgivning, eftersom exempelvis debatten om homoäktenskap pågick under året.

Därtill har ett antal förlag med inriktning mot queerfrågor etablerat sig, varför möjligheterna att ge ut böcker om olika familjekonstellationer har blivit fler.

Ett annat ämne som har märkts i samhällsdebatten och även fått mycket utrymme i barnboksutgivningen är miljö- och klimatfrågan.

Bland annat har den 90-årige barnboksnestorn Lennart Hellsing i sin nya tonårsbilderbok, ”Welams vädermödor”, tagit sig an detta motiv samt inte mindre än fyra andra av årets stora trender.

Däribland kan särskilt hans sätt att rimma texter nämnas. I 2008 års utgivning ökade nämligen antalet rimmade bilderböcker markant jämfört med föregående år.

ungdomsböcker som gavs ut i fjol märks en tydlig förskjutning från att fokusera på föräldrar och omgivande vuxenvärld till att det är ungdomarna själva som problematiseras.

Det är framförallt inom denna genre som huvudpersonerna ställs inför svåra val och ställningstaganden, och man kan säga att den individcentrering som tar sig allt tydligare uttryck i samhället i stort också ger avtryck i ungdomslitteraturen.

Ett allt tydligare fenomen är dessutom att gränsen mellan ungdomsbok och vuxenlitteratur är på väg att luckras upp.

Östlund och Hedener var försiktiga med att spekulera om orsakerna, men kanske kan det ha att göra med en växande grupp ungdomar som vill läsa ganska avancerad litteratur som ändå handlar om personer i deras egen ålder.

Med sin bredd och gedigna statistik visar Bokprovningen på hur livaktig barn- och ungdomslitteraturens värld är.

Framförallt utgör också statistiken en unik källa för vidare forskning om barns och ungdomars läsning, vars motsvarighet inte finns för vuxenlitteraturen.