Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Naturvårdsverket gillar inte jägare

Annons

Svenska folk, tro inte våra myndigheter om gott.

På Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet finns fanatiker vars förslag finns att läsa i den nyligen presenterade rapporten ”En modell för ett utökat regionalt ansvar för rovdjuren m.m.”

Det handlar om lokalt inflytande över rovdjuren men innehåller förslag till nya lagar som blir förödande, här är några exempel.

Jaktlagen ska ersättas med: Lagen om förvaltning av vilt. (Öppnar för jaktförbud?)

I förslagen om just rovdjuren sätts de i fokus och kommer att styra all övrig jakt. Miniminivåer ska fastställas men populationerna

ska tillåtas växa utöver dessa. Inga toleransnivåer eller maximinivåer nämns. Ingen beskrivning om att rovdjuren innebär negativa konsekvenser.

Viltförvaltningsråd ska upprättas och fungera enligt följande: ”Naturvårdsverket anser att den rådgivande rollen för viltförvaltningsrådet innebär att det är viktigare att alla berörda intressen kan framföra sin syn till länsstyrelsens representanter än att de synpunkter som framförs av en majoritet av ledamöterna med automatik ska väga tyngre än enskilda synpunkter.

Av detta skäl menar Naturvårdsverket att omröstningar inte ska ske i rådet,”

Ja, ni läste rätt, de ska inte få rösta! Det är Naturvårdsverkets syn på demokrati och lokalt inflytande i ett nötskal. Viltförvaltningsrådets ledamöter ska utbildas, speciellt ordföranden – ytterligare ett uttryck för naturvårdsverkets syn på förstånd

och kunskaper bland befolkningen. Här ska människor lära sig att tycka och tänka rätt!

”Verket anser att det är viktigt att detta stöd fortsätter och har tidigare bedömt att det behövs 8 miljoner kronor per år till rovdjursinformation.”

Det formuleras tydligt att lässtyrelserna blir helt underställda Naturvårdsverket och får ingen avgörande beslutsrätt alls.

Vidare vill Naturvårdsverket ha föreskriftsrätt på ett antal nya områden som rör jakt och vilt.

Dessutom vill de omarbeta

jaktlagen, jaktlagstiftningen samt intresseorganisationers talesrätt vid överklagande av länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets beslut om jakt.

De vill även ha en fullständig implementering av fågeldirektivet i svensk lagstiftning, vilket på sikt troligen innebär ett stopp på fågeljakten. Ripjakten och jakten på tjäder och orre kan förbjudas.

Under förslagen till ny lagtext på slutet kommer § 23 och § 24 att tillåta inplantering och förflyttning av rovdjuren.

Förslagen om och ökad lokal delaktighet i rovdjursförvaltningen, ”förutsätter kraftiga resursförstärkningar på såväl central som regional nivå.

Naturvårdsverket menar att denna redovisning tydligt visar på behovet av en utvecklad central utbildning, vägledning och uppföljning av den regionaliserade förvaltningen”, skriver Naturvårdsverket.