Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nej till norsk vindkraftpark

Åre kommun tar inte ställning till vindkraftparken vid Storlien. Länsstyrelsen däremot säger nej eftersom parken kan påverka renskötseln inom Kalls sameby och dessutom hindra turismutvecklingen.

Annons

E.ON Wind Norway ansöker om att bygga maximalt 90 vindkraftverk, 800 meter från svenska gränsen längs en 8 kilometer lång sträckning. Vindkraftparken ska byggas i fjällmiljö och kommer att vara väl synlig från Storlien. ÖP har tidigare skrivit att både ortsbor, företagare och renägare på motsätter sig planerna.

Nu får de medhåll av länsstyrelsen. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att man vill ha ett avslag till bolagets koncessionsansökan. Även om vindkraftsparken ska byggas på norsk sida bedöms påverkan stor även i fjällmiljön på svensk sida som är utpekad som riksintresse för rennäring, turism och friluftsliv.

Länsstyrelsen anser att vindkraftparken medför stora konsekvenser för Kalls samebys förutsättningar att bedriva traditionell renskötsel. Dessutom innebär etableringen en påverkan av utvecklingen av turismen i området. Länsstyrelsen pekar även på att ansökningshandlingarna visat vilken påverkan vindparken får på naturvärden.

Enligt Esbokonventionen ska ett land informera grannländer om planerade verksamheter som kan orsaka miljökonsekvenser i det andra landet. Länsstyrelsen kommer att lämna yttrandet till Naturvårdsverket som ansvarar för att sammanställa Sveriges yttranden till Norge.

Även Åre kommun får yttra sig angående ansökan. Kommunstyrelsen, där Alliansen tillsammans med Västjämtlands väl har majoritet, tar i sitt beslut inte ställning till om man vill se en stor vindkraftpark i fjällen vid Storlien.

Det saknas en fullständig konsekvensbeskrivning av vindkraftparken på den svenska sidan om gränsen och det saknas klarhet om och i så fall hur en ledningsdragning genom Storlien ska genomföras, skriver kommunstyrelsen.

Kommunen vill att båda tillståndsprocesserna ska samordnas för att frågan ska kunna bedömas ur ett helhetsperspektiv.

" Under alla omständigheter kommer Åre kommun att ställa krav på att en eventuell ledning ska grävas ner om det blir aktuellt att dra den genom Storlien. ",

Ärendet sänds tillbaka till sökanden för en komplettering av konsekvensutredningen där även ledningsdragningen på den svenska sidan gränsen måste inkluderas. Först därefter kan Åre kommun ta ställning, menar politikerna.