Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Norrtåg kan få nya ägare

Jämtlands läns landsting föreslås bli delägare i Norrtåg AB. Det är en del i att göra företagets ägarstruktur tydligare.

Annons

Det är Norrtågs styrelse som har beslutat att föreslå landstingen i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten att ägandet ska föras över till dem.

I ett brev till bland annat Jämtlands läns landsting skriver Norrtågs styrelseordförande, Thomas Hägg (S), att berörda parter bör fatta beslut före sista april och att Norrtåg har ambitionen att behandla ägarförändringen på årsstämman i juni.

Bakgrunden är att den nuvarande ägarstrukturen anses otydlig och inte ändamålsenlig. I dag ägs Norrtåg av länstrafikbolagen i Jämtlands och Västerbottens län samt av kommunalförbunden som sköter kollektivtrafiken i Västernorrland och Norrbottens län.

De fyra norrlandstingen är finansiärer, men alltså inte formella ägare. Dessutom har de borgensåtanganden för upphandlade tåg.

Norrtågs lekmannarevisorer och styrelse anser att den nuvarande ägarstrukturen är snårig och att den därför måste göras om för att bli förenklad, förbättrad och effektivare. Med den nya strukturen anses också kopplingen mellan ägande och finansiering bli tydligare.