Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nu genomförs Alliansens rovdjurspolitik

Människor som bor på landsbygden i vargtäta områden och som bedriver lantbruk med boskapsskötsel påverkas av vargen i sin vardag.

För dem handlar fortsatt selektiv jakt på varg om trygghet och om ekonomiska förutsättningar för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Verksamheter som i sin tur bidrar med god, sund och säker mat liksom jobb på landsbygden.

Regeringen har nyligen lidit stort nederlag i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen. Det finns nu majoritet i riksdagen att uppdra åt regeringen att bedriva stora delar av Alliansens rovdjurspolitik.

En välavvägd rovdjurspolitik är en balansgång. Vi vill ha friska stammar av varg, björn, lo och järv samtidigt som vi tar stor hänsyn till berörd lokalbefolkning, deras djurhållning och ekonomi.

Vårt mål för rovdjurspolitiken är att säkra en gynnsam bevarandestatus. Det innebär att alla rovdjur, inklusive vargen, ska ha livskraftiga och genetiskt friska stammar.

Det är viktigt att en selektiv licensjakt på varg sker i samklang med naturen. Regeringen har nu fått i uppdrag att fortsätta Alliansens rovdjurspolitik och säkerställa att det går att bedriva en riktad och selektiv jakt på varg.

Alliansens rovdjurspolitik innebär också att vi vill flytta besluten närmare dem som de berör.

Många beslut om vår flora och fauna regleras i EU:s art- och habitatdirektiv och tas ytterst av EU-kommissionen. Det är ett byråkratiskt system som inte ser till regionala skillnader eller tar hänsyn till de som berörs av besluten.

Vi vill därför förändra direktivet så att beslut om förvaltning av hotade arter och natur, bland annat vargjakt, fattas regionalt i Sverige och inte av byråkrater i Bryssel.

Med samma mål om att besluten ska fattas närmare dem som de berör införde Alliansen viltförvaltningsdelegationer i varje län.

Dessa ska förbättra förutsättningarna för samexistens mellan människor och rovdjur och för att möta de ökande utmaningarna när det gäller viltförvaltning.

Vi vill nu förstärka viltförvaltningsdelegationernas mandat.

Förlusten av biologisk mångfald är ett av våra mest akuta miljöproblem. I dag dör arter ut på grund av mänsklig aktivitet som medför att djurens och växternas naturliga livsmiljöer förstörs.

Vi vill förbättra skyddet för hotade arter och biotoper samt ta krafttag mot den kriminella handeln med utrotningshotade djur.

De två senaste mandatperioderna har inte riksdagen varit mer handlingskraftig än regeringen. Men det är nu tydligt i miljö- och jordbruksutskottet att vi har en stark allians i opposition.

Lena Ek (C)

vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet

Ulf Berg (M)

riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet

Lars Tysklind (FP)

riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet

Magnus Oscarsson (KD)

riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel