Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nu planeras gondolbana till Björnen

Planeringen för en ny Gondolbana till Björnen är i full gång. I projektet nämns en järnvägsperrong vid Vikverket där en ny järnvägsstation kan byggas i framtiden.

Annons

Skistar Åre vill bygga en gondol från E 14 mot Björnen. Nu ska miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta om planprogrammet ska ut på samråd.

Gondolbanan ska gå genom ett område som inte tidigare haft en detaljplan. I översiktsplanen står det att ytterligare småbostadshus får byggas och att intilliggande områden bör användas som jordbruksmark. Men enligt plankontorets bedömning är delar av omgivningarna för branta till ett rationellt jordbruk och de öppna ytorna riskerar att växa igen.

De planerade skidbackarna och liftgatorna kan bidra till att hålla landskapet öppet även om en skidanläggning innebär en förändring av landskapsbilden.

Programförslaget innehåller två större byggnader, en dalstation och en parkeringsanläggning. För att inte skada riksintresset för kulturmiljön krävs att exploateringen anpassas efter landskapsbilden och befintlig bebyggelse.

En viktig del i projektet är hur trafiken ska ledas och var parkeringarna ska placeras. I förslaget står det att trafiken ska ledas under E 14 i en tunnel. Vid gondol- anläggningens bottenplan planeras parkeringsdäck där drygt 300 bilas ska rymmas. Dessutom kan en parkering byggas väster om reningsverket där upp till 300 bilparkeringar ryms.

Men det här kräver en ny planskild korsning mellan E 14 och järnvägen. Det är dessutom en förutsättning för en eventuell järnvägsperrong vid Vikverket, står det i förslaget.

Enligt Niclas Sjögren Berg, Skistar, är det Trafikverket som fört fram önskemålet om att en järnvägsstation ska finnas med i planerna även om det inte alls säkert att det någonsin ska byggas en sådan.

– Trafikverket har haft det som en arbetshypotes att Åre ska fortsätta växa och då skulle Åre station inte räcka till alla resenärer. I så fall skulle man kunna bygga en ny station i Vik. Det här är inget vi på Skistar har efterfrågat utan det är Trafikverket som velat ha med det, säger Sjögren Berg.