Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ny förskola möter kritik

Är det okey att bygga en förskola vid Åre gamla kyrka? Nej, menar flera instanser som tycker att den känsliga grönytan måste bevaras. Ja, menar majoriteten i nämnden som fortsätter att jobba med frågan.

När en ny fotbollsplan, som skulle byggas vid medeltidskyrkan i Åre, planerades möttes det av starka protester. Till slut beslutade kommunen att fotbollsplanen skulle placeras i Duved i stället.

Barn- och utbildningsnämnden har letat efter lämplig tomt för en ny förskola för att klara de växande behoven inom barnomsorgen. Efter att ha granskat flera alternativ fastnade politikerna för tomten vid Filuren, som är en förskola vid Åre gamla kyrka.

Ett planprogram har gjorts och remissvaren visar att flera instanser är emot etableringen. Det här området beskrivs nämligen som ett känsligt område med kulturhistoriska värden. Tomten finns vid ett stort grönområde som gränsar till Åre gamla kyrka. Så här beskriver Jamtlis antikvarie området:

" Den obebyggda marken runt Åre gamla kyrka är en rest av det gamla öppna odlingslandskapet som fanns i Åre by när denna var en jordbruksbygd. Nästan all annan odlingsmark inne i Åre är i dag så tätt bebyggd att det är svårt att förstå hur Åre en gång sett ut."

Jamtli vill att tomten ska förbli obebyggd och det anser även länsstyrelsen. Länsstyrelsen menar att ytan behövs som skyddszon kring kyrkans kulturhistoriska värden. En förskola på den aktuella platsen riskerar att påtagligt skada riskintresset för kulturmiljön. Åre kommun kan därför rärkna med att länsstyrelsen kan göra en överprövning. Vid överprövning upphäver länsstyrelsens kommunens beslut att anta detaljplanen.

När ärendet kom upp på kommunstyrelsens bord beslutade politikerna att återremittera ärendet.

– Länsstyrelsen har lämnat oklara besked, menar Leif Nord (M).

Peter Bergman (S) i barn- och utbildningsnämnden är kritisk mot att majoriteten inte utreder fler alternativ eftersom risken är stor att länsstyrelsen stoppar projektet.

– Man kör bara på ett spår. Det är jag väldigt arg på. Om inte det här går, vad gör man då, undrar Bergman.

Eftersom det är bråttom att bygga ut barnomsorgen. Att bygga en ny förskola kan ta uppemot tre år.

– Det är fullt på förskolorna i princip överallt. Det är skriande behov och det är absolut nödvändigt att vi bygger ut.