Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nya restauranger, lägenheter och en stor livsmedelsbutik planeras i Åre

Skistar planerar bygga restauranger och nya lägenheter vid Kabinbanans dalstation. Dessutom finns det planer på att ge plats åt en stor livsmedelsbutik på 2 000 kvadratmeter.

Kommunstyrelsen beslutade redan 2013 att medge Skistar prövning för detaljplan under förutsättning att ett planprogram först upprättas.

Nu har ärendet hamnat på samhällsbyggnadsnämndens bord som nästa ska ta beslut om att godkänna planprogrammet så att det kan skickas ut på samråd. De skisser som tagits fram visar en ny modern utformning av bebyggelse både öster och väster om Kabinbanan. Men eftersom planförfattaren vill fokusera på hur ytor och funktioner ska användas ska utformningen vara flexibel i det här skedet. Det som framgår av programmet är följande:

• Det ska finnas plats för en stor matvarubutik i den västra delen av den nya byggnaden.

• Ovanpå butiksplanet föreslås cirka 70 lägenheter i två vinkelräta huskroppar mot E14 och ett parkeringsgarage med cirka 200 platser med infart från gatunivå.

• Öster om Kabinbanan planeras 90 lägenheter samt handel, service, restaurang och parkeringsgarage. Denna byggnad ska ligga i anslutning till Stjärnbacken med ett övre och nedre skidtorg.

► Läs också: Populära parkeringar försvinner

Åre kommuns plankontor slår fast att Kabinbanans dalstation är en viktig symbol och landmärke för trafikanter längs E14. Kabinbanans karaktär ska därför inte få påverkas när området byggs ut.

Det är inte självklart att kommunen går med på att tillåta en ny livsmedelsbutik i det här läget. Frågan måste utredas, står det i tjänsteskrivelsen till samhällsbyggnadsnämnden. En matbutik kommer att locka många bilburna kunder och trafiklösningen måste därför utformas på lämpligaste sätt. På- och avfarter till E14 måste studeras. En annan viktig fråga är hur parkeringssituationen ska lösas och hur kollektivtrafiken ska få plats. Säkerheten för gående, cyklister och skidåkare till och från området måste säkerställas.

Särskilda hänsyn måste även tas till miljön. Hantering och rening av dagvatten från området måste vara så pass bra så att Åresjöns vattenkvalité inte försämras när området byggs ut. Enligt plankontoret behövs en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning.

► Läs också: Populära parkeringar försvinner