Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nytänkande behövs i skogspolitiken

Regeringen har nyligen via C-statsråden Eskil Erlandsson, Annie Lööf och Lena Ek bjudit in till överläggningar med ett 100-tal intressenter från skogsnäringen och ideella organisationer när det gäller utformningen av ett svenskt nationellt skogsprogram.

Från vår sida ser vi möjligheterna med en bred samling kring skogen – men efterlyser mer nytänkande, inte minst för klimatets skull.

Om Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden på miljö- och klimatområdet – såväl nationellt som internationellt – kommer nämligen skogen att spela en nyckelroll i framtiden.

Regeringens ambition att ta fram ett nationellt skogsprogram är god och uppstartsmötet lovvärt. Men branschen behöver ett skogsprogram som ska verka över flera mandatperioder och det är därför viktigt med en bred politisk uppslutning. För att det ska bli möjligt vill vi lyfta fram fem saker:

• Vi måste kunna öka tillgången till skogsråvara – samtidigt som miljöhänsynen och den biologiska mångfalden ökar – för att i högre utsträckning kunna ersätta dagens fossila drivmedel med förnybara drivmedel.

• Den tekniska utvecklingen och produktiviteten inom svensk skogsindustri behöver fortsätta att utvecklas. Vi efterlyser därför mer forskning och utveckling i samarbete med universiteten och branschens egna forskningsinstitut.

• Bristen på jämställdhet i skogsnäringen riskerar att äventyra tillgången på arbetskraft och utveckling. Denna fråga bör lyftas i ett skogsprogram.

• Skogen är en kolsänka och genom att vi är öppna för möjligheterna att ersätta stål och betong i byggnationer med trä kan vi fullt ut utnyttja skogens inlagring av koldioxid.

• Sverige och Norden tillsammans bör ta mer plats i det internationella samtalet kring skogsfrågor. Allt för ofta hör man företrädare från andra länder och organsationer som betraktar skogsbruket som ett miljöproblem istället för en del av lösningen.

Skogen är en självklar del i vägen mot en grön ekonomi och Sverige kan ur ett internationellt perspektiv ta ledartröjan i denna utveckling.

Ett aktivt skogsbruk, med hög miljöhänsyn, och en konkurrenskraftig skogsindustri som garanterar sysselsättning på landsbygden, skapar ett hållbart välfärdssamhälle. Detta måste ett nationellt skogsprogram värna.

Ann-Kristine Johansson (S)

riksdagsledamot i näringsutskottet

Jonas Eriksson (MP)

riksdagsledamot, vice ordförande i näringsutskottet

Birger Lahti (V)

medlem i partistyrelsen och riksdagskandidat

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel