Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt försök att bilda nationalpark

Länsstyrelsen ska resa runt och träffa ortsbor, företagare och politiker för att samla in synpunkter om en ny nationalpark. Åre och Bergs kommuner tror på ökad ­turism och fler företag. Men frågan är om ortsborna är lika entusiastiska.

Ett nytt försök görs att bilda nationalpark i länet. Arbetet med att ­höja statusen på Vålådalen-Sylarna-Helags har börjat och möten kommer att hållas runt om i berörda orter med start denna vecka. Frågan är hur idén tas emot. Länets andra nationalpark har hittills haft oddsen emot sig.

Annons

Under året har länsstyrelsen jobbat fram ett förslag på hur en förstudie ska se ut. Samebyar, berörda kommuner och turistnäringen har fått föra fram sina synpunkter i ett tidigt skede. Förstudien ska ge en bred bild av vilken inverkan som en nationalpark kan få.

Nästa steg i processen är att låta fler röster bli hörda. Under augusti gör länsstyrelsen därför flera nedslag i olika orter för att samla in åsikter från ortsbor och företagare. Alla synpunkter och remissvar ska sedan beaktas i den rapport som ska ligga som grund för hur man ska gå vidare.

Att lokalbefokningen och kommunen är positiva är nämligen en förutsättning för att kunna bilda en nationalpark.

Så här skriver Naturvårdsverket i den aktuella nationalparksplanen: "Förutsättningarna att inrätta nya nationalparker beror i hög grad på acceptans hos och samverkan med regionala och lokala myndigheter och med lokalbefokningen".

Leif Nord (M), kommunalråd i Åre kommun, är positiv till parkidén. Men han anser att det är viktigt att utreda vad det skulle innebära för turistnäringen, rennäringen och ortsborna. Alla måste känna sig välkomna och man måste kunna bedriva verksamhet i området, menar Nord.

– Jag har inget emot en nationalpark så länge man skapar tillgänglighet. Jag tror att en nationalpark skulle skapa en ökad attraktion för området, säger han.

I länsstyrelsens material går det att läsa att Åre och Bergs kommuner tror på ökat antal besökare vilket öppnar möjligheterna för fler företag. Bergs kommun anser att det är sannolikt att antalet företag inom besöksnäringen kan fördubblas.

Berörda samebyar anser att bildandet av en nationalpark måste ske med respekt för renskötselrätten. Eftersom rennäring bedrivs i området är det viktigt att renen och den samiska markanvändningen är en bärande del i parkens syften, menar berörda samebyar. Renen och rennäringen ska vara en del av det som ska skyddas, menar man.

I remissmaterialet, som finns att hitta på länsstyrelsens hemsida, står det att ytterligare utredningar krävs för att klargöra viktiga frågor som till exempel renskötselns ställning och om det finns intressemotsättningar mellan turismverksamhet och nationalparksbildning. Men det behövs även, menar både Bergs och Åre kommun, ett klargörande på tidigt stadium om ortsbornas rättigheter att fortsätta jaga, fiska och åka skoter i området.