Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Offensiv för länet och inlandet

Det finns glädjande tecken på att landsbygdsfrågorna kommer att få ett större utrymme i den kommande valrörelsen än på många år. Från olika håll understryks vikten av att hela Sverige ska kunna leva.

Kanske till och med insikten sprider sig om att koncentration till Stockholm varken gynnar huvudstaden eller landet i övrigt.

Som Centergrön decentralist ser jag dessa tecken som hoppingivande. Men det gäller att agera för att åstadkomma konkreta resultat. Därför har jag beslutat att kandidera till riksdagen. Det starka stöd jag fick i den medlemsomröstning som Centerpartiet genomförde inför nomineringsstämman inspirerar dessutom.

Jämtlands län behöver starka företrädare i Sveriges riksdag. Efter att 2002–2006 haft väljarnas uppdrag att företräda länet i parlamentet har jag arbetat vidare med utvecklings- och rättvisefrågorna, bland annat inom Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) och Norrlandsförbundet.

Jag har också sysslat med utredningsarbete, för närvarande jaktlagsutredningen.

Inspiration hämtar jag främst från Norges framgångsrika distriktspolitik. Även om också grannlandet i väster påverkas av den globala urbaniseringstrenden klarar man av att ge alla delar av landet likvärdiga förutsättningar för utveckling. Hela landet tas i bruk.

Viktiga delar av distriktspolitiken kan med fördel överföras till vår sida av gränsen. Jag kommer särskilt att driva följande frågor inför valet – och i riksdagen om jag blir vald:

1. Del av vattenkraftens värde till berörda kommuner/regioner

Enklast kan detta lösas genom att fastighetsskatten på vattenkraft (och vindkraft) regionaliseras, ett krav som Centerstämman ställde sig bakom.

2. Geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter

En generell nedsättning av arbetsgivaravgifterna från Torsby till Kiruna vore ett effektivt sätt att stärka Jämtlands län och övriga inlandet.

3. Omlokalisering av statlig verksamhet

Statliga jobb bör omlokaliseras från Stockholm till andra delar av landet för att stärka de lokala arbetsmarknaderna.

4. Avskrivning av studieskulder för dem som bosätter sig i glesbefolkade regioner

På så sätt minskas behovet av stafettläkare och andra dyrbara lösningar.

5. Mineralavgift för att stärka kommuner/regioner med naturresurserna

En rättmätig del av värdena av de naturresurser som tas fram bör medverka till att stärka de bygder där produktionen sker.

Av stor betydelse är självfallet även att Sverige för en småföretagarvänlig politik för ökad sysselsättning.

Jag vill understryka vikten av de gröna näringarna. Sverige ska ta vara på de goda möjligheterna att producera bra mat på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi ska exportera minst lika mycket livsmedel som vi importerar.

All politik ska vara miljömässigt hållbar. Därför är det av största betydelse att politiken genomsyras av grönt, decentralistiskt tänkande. Ett starkt stöd för Centerpartiet är det bästa sättet att åstadkomma en sådan utveckling.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel