Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Allmännyttan är inte vilka bostadsbolag som helst

Annons

Allt oftare hör vi allmännyttiga bostadsbolag hävda att de ska arbeta enligt affärsmässiga principer. Med referens till den så kallade allbolagen påstår vissa företrädare till och med att deras bolag ska drivas som vilket bolag som helst, att syftet enbart är att skapa avkastning till ägarna.

Detta är helt felaktigt. De allmännyttiga bolagen har inte kommit till för att vinstmaximera, utan med socialt ansvar främja bostadsförsörjningen och tillgodose olika bostadsbehov.

Allmännyttiga bostadsbolag har nämligen, enligt samma lag, även ett uppdrag att bidra till kommunens bostadsförsörjning och detta allmännyttiga syfte är överordnat andra aspekter.

Det är ju själva grunden till att en kommun överhuvudtaget har ett bostadsbolag. Hyresgästföreningen vill gärna hjälpa till och reda ut begreppen, eftersom det här är viktigt.

I de flesta norrländska kommuner råder stor brist på bostäder, i synnerhet hyresrätter. Detta får stora konsekvenser, till exempel för ungdomar som inte kan flytta hemifrån eller arbetssökande som inte får en bostad på den ort där de har erbjudits ett arbete.

Bostadsbristen är därför ett problem som skadar tillväxten.

I november beslutar många kommuner om ägardirektiven till sina allmännyttiga bostadsföretag. För bostadsbolagen gäller mycket riktigt allbolagen, eller lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, som den egentligen heter.

Lagen är dock relativt ny och det finns tyvärr en hel del missuppfattningar om vad den egentligen innebär. Enligt lagen ska de allmännyttiga bostadsföretagen drivas i ”allmännyttigt syfte” och ”enligt affärsmässiga principer”.

Det är självklart att de allmännyttiga bostadsbolagen ska drivas affärsmässigt, det är inget nytt. Så har bolagen agerat sedan 1990-talets början. Dock bör kraven på kommunala bostadsbolag ligga på en rimlig nivå utifrån bolagets uppdrag, sociala ansvar och förutsättningar. Det ligger i hyresgästernas intresse.

Det vi efterlyser är att det övergripande allmännyttiga syftet, det vill säga att främja bostadsförsörjningen i kommunen, lyfts fram i ägardirektiven. Utan detta riskerar det kommunala bolaget att reduceras till att enbart ha vinstmaximering som mål.

Allmännyttan ska främja utbudet av hyresrätter och boendet ska vara tillgängligt för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund.

Därför är allmännyttiga bostadsbolag inte vilka bolag som helst.

Anne-Christine Strömberg

ordförande Hyresgästföreningen Storsjöbygden

Niclas Sundell

chef juridikenheten Hyresgästföreningen region Norrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons