Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Bredband i Åre – gör om, gör rätt!

Annons

I december 2016 presenterade regeringen en revidering av bredbandsstrategin. De nya målen är att 95 procent av alla hushåll och företag senast 2025 ska ha tillgång till bredband om 1 Gbps/s.

Detta förutsätter att det i alla kommuner byggs en infrastruktur i form av ett fibernät.

Vad gör då Åre kommun för att medverka till att regeringens strategi uppnås? Jo, man antar, först 2015, en egen bredbandsstrategi som säger att utbyggnaden av bredband ska prioriteras i kommunens tätorter.

Därpå överlåter man åt ett riskkapitalägt bolag, IP-Only, att utifrån företagets egna preferenser och prioriteringar realisera utbyggnaden av en av vår tids mest viktiga infrastrukturer.

För att försäkra sig om att denna utbyggnad sker, förlitar sig Åre kommun på ett avtal som tecknats mellan Jämtkraft AB (Åre kommun äger 1 procent av bolaget) och IP-Only.

Vad detta avtal egentligen säger vet bara Jämtkraft AB, IP-Only och Östersunds kommun, eftersom Jämtkraft AB valt att sekretessbelägga det.

Såväl regeringens bredbandsstrategi som andra dokument betonar vikten av kommunernas aktiva medverkan för att bredbandsmålen ska kunna nås.

Nej, Åre kommun det här duger inte! Gör om, gör rätt. Ta ert ansvar för denna viktiga samhällsbyggnadsfråga genom att:

1. Med stöd av extern kompetens genomföra informationsträffar i samtliga stödberättigade områden och belysa den långsiktiga innebörden, ur såväl den enskildes, fastighetsägarens, företagarens som kommunens perspektiv av att ansluta sig till, respektive avstå, ifrån anslutning till fibernätet och bredband.

2. Omarbeta bredbandsstrategin så att den tydligt lägger fast att samtliga fastigheter i hela kommunen, såväl fastboende som fritidsboende, ska omfattas av och erbjudas anslutning till fiberinfrastrukturen i Åre kommun.

3. Upprätta en handlingsplan och förankra med IP-Only hur utbyggnad av fiber i hela kommunen ska uppnås.

4. Garantera att samtliga fastigheter i kommunen kan erbjudas fiberanslutning inom den tidsram som finns för att få stöd för bredbandsutbyggnad inom bidragsberättigade områden.

5. Se till att intentionerna i bredbandspolicy och handlingsplan förverkligas inom satta tidsramar genom samverkan mellan kommunen och IP-Only,

6. Se till att projektet genomförs i full transparens genom protokollförd redovisning av status på samtliga kommunstyrelsemöten fram till dess att målen uppfyllts.

Hans Åberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons