Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Bygg ut järnvägen i de fem nordligaste länen

/

Annons

Nyindustrialisering, exportstrategi, integration och världens första fossilfria välfärdsnation. Den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen har höga ambitioner.

I kombination med en ansvarsfull ekonomisk politik är det vad vi, de fem nordligaste länen, tror är helt rätt väg att gå i en allt mer globaliserad värld.

Norra Sverige står för 90 procent av EU: s järnmalmsproduktion, 55 procent av skogen, som är i basen i den nya biobaserade ekonomin, samt 100 000 nya bostäder.

Vi erbjuder nu Sverige att investera i den Botniska korridoren och Malmbanan, för att kunna ta del av de stora värden som skapas i norr.

Sverige gör detta genom att fortsätta bygget av Norrbotniabanan och dubbelspåret på Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand, redan i nästa plan för infrastrukturinvesteringar de kommande tolv åren.

• Utan en tillförlitlig järnväg i hela landet får Sverige svårt att ge besöksnäringen det nödvändiga stödet så att gästerna kan resa klimatsmart.

• Näringslivet och sjukvården får svårt att hitta den personal de behöver.

• Den råvarubaserade industrin en försämrad konkurrenskraft när det blir dyrt att nå kunderna på den utländska marknaden.

I rapporten ”Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter” visar transportörer, regioner och näringsliv från hela Sverige hur vi kan fördubbla transporterna på järnväg fram till 2050. Det gör vi genom att bygga bort flaskhalsar som högt belastade enkelspår, och skapa möjligheter till omledning i ett antal prioriterade stråk som täcker hela landet.

En utbyggd järnväg i norr krymper avstånden med en halvering av restiden från 11 till 5,5 timmar Luleå–Stockholm och kan flytta 1 miljon flygresenärer till tåg.

Tillsammans med järnvägen till Trondheim via Östersund och färjan över Kvarken binder vi ihop de olika regionerna och våra nordiska grannländer med hållbara transportvägar.

Norge satsar stort på sin del av de gränsöverskridande kopplingarna med en elektrifiering av järnvägen från Trondheim mot Östersund, och tillsammans med LKAB, en upprustning av Ofotenbanan som knyter oss samman med porten till Arktis, Narviks hamn.

Läget är därför extra gynnsamt om Sverige, precis som EU och våra grannländer, vill ta del av de värden som skapas i norr och skapa förutsättningar för 100 000 nya bostäder.

Vi förstår att det kommer att ta tid innan vi har en fullt utbyggd järnväg som täcker hela landet. Vi har därför gått samman för att prioritera de i närtid viktigaste satsningarna.

En prioritering som inte är enkel att göra när en stor andel av den enkelspåriga järnvägen ligger i våra län, restiderna förlängs på grund av trängseln på spåren och större städer som Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå saknar en direkt järnvägskoppling.

Vårt erbjudande är väl avvägt mellan de nyttor som investeringarna skapar och det ekonomiska utrymme som riksdagen beslutat om.

I vårt erbjudande ingår bland annat Sveriges största industriinvestering, SCA:s utbyggnad av Östrand, det första fossilfria stålet producerat via SSAB, en tryggad transport till och från Arktis och besöksmålen i norr.

Vi har enats om de viktigaste satsningarna i närtid som Sverige kan investera i under kommande planperiod: en fortsatt byggnation av Norrbotniabanan, dubbelspår på Ostkustbanan Gävle–Härnösand och förstärkningar av Malmbanan.

Tillsammans med de tidigare genomförda och planerade satsningarna på Godsstråket genom Bergslagen och kapaciteten söder om Gävle, kan S och MP fortsätta sin satsning på nyindustrialisering, integration och Sverige som det första fossilfria välfärdslandet.

Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, Maria Stenberg (S), regionstyrelsens ordförande, Region Norrbotten, Robert Uitto (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande, Region Jämtland Härjedalen, Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg, Erik Lövgren (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons