Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: C: Nytt ledarskap behövs för Region JH

Annons

Just nu befinner Sverige sig i en högkonjunktur. Fler jobb borde då växa fram och sysselsättningen öka.

I stället ökar tudelningen. Den finns mellan unga och äldre, mellan högutbildade och dem som saknar gymnasieexamen och mellan inrikes- och utrikesfödda.

Den tudelningen finns också i Region Jämtland Härjedalen. Här brottas vi också med skenande kostnader för stafettpersonal (en ökning med 40 procent under 2016), längre vårdköer vid Östersunds sjukhus jämfört med övriga landet och ett ökat antal anmälningar till patientnämnden.

Kvaliteten i den svenska välfärden ligger i de flesta internationella jämförelser i världsklass. Samtidigt finns stora brister. Vägs faktorer som delaktighet och information till patienten in, ligger Sverige inte lika bra till.

Centerpartiets välfärdspolitik är närodlad. Det innebär att vården och omsorgen ska utgå från den enskilda individen och att människor ska ha inflytande över välfärdstjänsterna.

För att uppnå ökad kvalitet, tillgänglighet och valfrihet i välfärden krävs bättre system för samverkan, ökade förutsättningar för att tillhandahålla en god vård och omsorg i hela landet.

För Centerpartiet är det också avgörande att kunna garantera att välfärden kommer alla till del. Oavsett människors bostadsort, utbildning, kön, etniska eller socioekonomiska bakgrund ska välfärden finnas nära, vara tillgänglig och hålla god kvalitet.

Vi tror på att skapa fler möjligheter. Fler alternativ är nödvändiga för att förbättra primärvården i Region JH. Vi vill öppna upp för fler aktörer inom sjukvårdssektorn.

Medborgarna ska ha möjlighet att välja eller välja bort vårdgivare. Vi vill att medarbetare inom sjukvårdssektorn ska ha möjligheten att välja eller välja bort arbetsgivare. Vi är övertygade om att detta skapar nöjdare patienter och medarbetare i kombination med en högre vårdkvalitet och en ekonomi i balans.

Goda exempel på just detta kan vi se I till exempel Hede och Strömsund. Det kan väl inte Socialdemokraterna och Moderaterna blunda för?

Välfärden på sikt står inför stora utmaningar. Den snabba medicinsktekniska utvecklingen och därtill individens ökade kunskaper och krav på kvalitet kommer att ställa den gemensamma finansieringen under hård press.

Tilltagande antibiotikaresistens, ökad förekomst av kroniska sjukdomar och växande hälsoklyftor är utmaningar. Behovet av nytänkande och reformer är därför fortsatt mycket stort och får inte tappa styrfart av en hårt och ansträngd ekonomi.

Centerpartiet värnar om att skattemedel ska användas ekonomiskt hållbart. Regionens patienter är de som betalar lönen till de som professionellt ska hjälpa vid psykiska och fysiska skador.

För att säkerställa att man som patient får det som behövs är det viktigt att mäta patientnöjdheten och bevaka antal anmälningar till patientnämnden för att utvecklas och bli bättre.

Majoriteten har visat sig oförmögen att hantera dessa utmaningar. Det är uppenbart att det behövs ett nytt ledarskap för Region JH!

Centerpartiets regiongrupp

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons